Verkkomateriaalin lukeminen

Ennen varsinaisen lukemisen aloittamista kannattaa silmäillä luettavaa materiaalia. Silmäilyn avulla muodostuu valmiiksi jonkinlainen käsitys siitä, mitä materiaali pitää sisällään. Luettavasta materiaalista kannattaa etukäteen silmäillä esimerkiksi sisällysluettelo, otsikot, kirjoittajat, kuvat, taulukot ja kaaviot.

Tekstimuotoista verkkomateriaalia voi tulostaa varsinkin, jos pidempiaikainen päätelaitteen näyttöruudulta lukeminen tuntuu epämukavalta. Paperiversioita on myös helpompi kuljettaa mukana ja lukea haluamassaan paikassa sekä tehdä siihen merkintöjä. (Kalliala, 2002, s. 74.) Kaikkea aineistoa ei tosin kannata tulostaa, vaan pitää miettiä mikä aineisto vaatii tulostuksen ja mihin aineistoon riittää päätelaitteen näyttöruudulta lukeminen.


Eeva Räty ja Mia Snellman