Verkko-opiskelijan muistilista

Ennen kuin ilmoittaudut opiskelijaksi, keskustele oman opinto-ohjaajasi kanssa. Yhdessä löydätte sinulle sopivat verkko-opinnot.

Verkko-opinnoissa sinulla tulisi olla käytettävissä tietokone ja Internet-yhteys.

Lukion tarjonnan kohdalla verkko-opiskelu suoritetaan kokonaan netissä. Ammatillisen koulutuksen tarjonnan kohdalla verkko-opiskelu tapahtuu kokonaan tai osittain netissä. 
Selvitä, sopivatko opintojen aikataulu ja suoritustapa sinulle ja onko sinulla jo suoritettuna vaadittavat aiemmat opinnot.

Verkko-opiskelu vaatii sinulta omatoimisuutta. Sinun on etsittävä aineistoa, osattava käyttää tietokonetta ja tehtävä itsenäisesti tehtäviä. Tutustu tarkoin, mitä on tarkoitus oppia ja mihin oppiminen tähtää. Oppimisessa tarvitaan myös oman oppimisen pohdintaa.