Yleistietoa etälukiosta  

Kenelle?

Etälukio soveltuu:

  • työssä olevalle tai työttömälle aikuiselle koko lukion tai tiettyjen aineopintojen opiskeluun
  • lukiolaiselle kurssitarjonnan monipuolistamiseen ja täydentämiseen
  • ammatillisen oppilaitoksen opiskelijalle (mm. kahden tutkinnon suorittajalle) joustaviin lukio-opintoihin
  • ammattikorkeakoulun tai yliopiston opiskelijalle tuki- ja kertausopiskeluun
  • peruskoululaiselle lukio-opintoihin tutustumiseen
  • yleissivistäviä tietojaan päivittävälle ja täydentävälle aikuiselle
  • ulkomailla tilapäisesti asuvalle aikuiselle tai nuorelle

Miten?

Etälukio-opetusta järjestetään joko aikuisten tai nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon mukaan. Etäopiskeluna voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai yksittäisiä lukiokursseja.

Lukio-opinnot aloittava ilmoittautuu suoraan etäopintoja tarjoavaan lukioon ja laatii yhdessä opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan tai rehtorin kanssa yksilöllisen opiskelusuunnitelman, joka sisältää etäopiskelun tavoitteet ja aikataulun. Ilmoittautuminen on mahdollista koko lukuvuoden ajan.

Jos lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva tutkintotavoitteinen opiskelija haluaa valita etäopintoja jonkin muun oppilaitoksen etäkurssitarjonnasta, on hänen ensin neuvoteltava oman oppilaitoksensa rehtorin (tai vast.), opinto-ohjaajan ja tarvittaessa opettajan kanssa etäopintojen käytännöistä (ilmoittautuminen, maksut yms.). Ennen etäopintojen aloittamista on myös varmistettava etäopintojen hyväksyminen opintojen osaksi.

Etälukiossa opiskellaan tavallisesti monimuotoisesti. Pääosa opiskelusta on opettajan ohjaamaa verkko-opiskelua, jonka lisäksi kurssi voi sisältää joitakin lähiopetustunteja. Etäopiskelussa hyödynnetään normaaliin tapaan oppikirjoja ja muuta kirjallista materiaalia sekä verkko-oppimateriaalia. Etäopiskelijalla on yleensä mahdollisuus saada opettajalta myös lähiohjausta. Halutessaan opiskelija voi suorittaa lähes kaikki opintonsa verkossa.

Missä?

Etäopiskelu on mahdollista jo yli sadassa lukiossa eri puolella Suomea. Oppilaitokset ovat verkostoituneet alueellisiksi yhteistyöverkostoiksi. Etäopetusverkostojen ja oppilaitosten yhteystiedot löytyvät sivuvalikon kohdasta Etälukiot
Etälukion www-sivuilta löytyy myös runsaasti lukio-opiskelua tukevaa verkko-oppimateriaalia ja lisätietoa etälukio-opiskelusta.
Etälukiot

Mitä maksaa?

Koko lukion oppimäärän suorittaminen on etäopiskelijalle maksutonta. Yksittäisiä etäkursseja suorittavat opiskelijat maksavat koulutuksen järjestäjän määrittelemän kurssi- tai ainemaksun (hinta vaihtelee oppilaitoksittain). Opiskelijan itsensä maksettavaksi tulevat normaaliin tapaan oppikirjat, opiskeluun liittyvät tietoliikennekulut, mahdolliset matkakulut, ylioppilastutkintomaksut yms.

Mistä lisätietoja?

Tutustu etälukio-opetusta järjestävien lukioiden www-sivuihin ja kysy lisätietoja suoraan oppilaitoksista. Tutustu myös etälukion opinto-ohjauksen sivuihin.