Aineistoja kuvataiteen opetuksen virittäjäksi

Opetushallitus on tuottanut aineistoa kuvataiteen paikallisen opetussuunnitelman käyttöönoton ja opetuksen suunnittelun tueksi.

Kuvataiteen opetus jäsentyy perusteissa neljään tavoitealueeseen, jotka ovat visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen tuottaminen, visuaalisen kulttuurin tulkinta sekä esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen.

Näitä teemoja avataan kuvataiteen OPS2016 -tukimateriaaleissa, joita ovat Opetushallitukselle laatineet useat alan asiantuntijat. Miten leikkiin perustuva työskentely tukee oppimista, mitä ulottuvuuksia visuaalisen kulttuurin monilukutaidossa on ja miten digitaalisuus liittyy kuvataiteeseen?

Tutustu aineistoihin kuvataiteen osiossa.

OPS2016-logoMiten leikkiin perustuva työskentely tukee oppimista, mitä ulottuvuuksia visuaalisen kulttuurin monilukutaidossa on ja miten digitaalisuus liittyy kuvataiteeseen? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohditaan OPS2016 -tukimateriaaleissa, joita ovat Opetushallitukselle laatineet useat alan asiantuntijat.