Kunnari-lukudiplomi päivitettiin uuden opetussuunnitelman mukaiseksi

Kunnari-lukudiplomiKunnari on vuonna 2001 syntynyt lukudiplomi, jonka tarkoituksena on innostaa peruskoululaisia lukuharrastuksen pariin sekä tarjota elämyksellisiä hetkiä lukemisen ja elokuvien katselun parissa. Nimi tulee urheiluun liittyvästä sanasta kunniakierros, joka on merkki hyvästä suorituksesta.

Kunnarin tehtävät on suunniteltu eritasoisiksi, jotta ne mahdollistaisivat eritasoisten oppilaiden suoriutumisen lukudiplomitehtävistä. Jokaisen ikäluokan kirjatarjottimen kirjat on jaettu aihepiireittäin pienempiin kirjatarjottimiin, jotka luokilla 1-6 ovat nimeltään muun muassa Aarresaari, Aikamatka, Eläinten talo ja Mummolan vintiltä. Luokilla 7-9 aihepiirejä ovat muun muassa Jännitystä, Menneisyyden tarinoita, Tulevaisuuden taruja sekä Fantasiaa. Eri teemoja voi hyödyntää monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Kunnarissa tuetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti laajaa tekstikäsitystä monipuolisten tehtävien avulla ja ottamalla elokuva osaksi lukemista. Kuva, sana ja ääni muodostavat yhdessä tekstin, joka kertoo tarinan. Monilukutaitoa tukevat myös kirjatarjottimille lisätyt tieto- ja sarjakuvakirjat. Kunnariin on lisätty mediakasvatusta tukevia tehtäviä.
Kunnarissa kirjallisuudenopetus ja siihen liittyvät tehtävät perustuvat elämyksellisyyteen eli lukijan omakohtaiseen lukukokemukseen ja sen jakamiseen muille. Elämyksellisyys tulee erityisesti esille monipuolisten tehtävien kautta.

Kunnari-sivustolla löytyy myös termikirjasto, jonne on koottu kirjallisuuden opetuksen käsitteitä.

Kunnari-lukudiplomi on päivitetty uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiseksi. Elämykselliseen kirjallisuuden lukemisen tehtävät kartuttavat oppilaiden monilukutaidon hallintaa.