Lukuklaani-hanke lukemisen ja koulukirjastojen tueksi

Lukuklaani-hankeSuomen Kulttuurirahasto ja Kopioston rahoittama kaksivuotinen hanke edistää koulukirjastojen kehittämistä ja kirjojen hankintaa kouluihin. Sen kohderyhmänä ovat kaikki Suomen alakoulut ja yhtenäiskoulut. Erityisen huomion kohteena ovat 3.–4.-luokkalaiset ja pojat.

Lukuklaani-hankkeen taustalla on huoli suomalaislasten lukutaidon heikkenemisestä. Suomalaislasten lukutaito on PISA-tutkimusten mukaan heikentynyt jyrkemmin kuin missään muussa OECD-maassa vuosien 2000 ja 2012 välillä. Tyttöjen ja poikien välille lukutaidossa kasvanut kuilu on meillä suurempi kuin muualla. Heikosti lukevat pojat, tytöt ja monikieliset oppilaat uhkaavat syrjäytyä lukemisesta. Lukutaito on heikentynyt eniten huono-osaisimpien perheiden lapsilla, ja kasvava joukko nuoria ei tavoita edes lukutaidon minimitasoa.

Lukuklaani-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koulut voivat syyslukukauden 2017 alussa osallistua kilpailuun koulukirjastonsa perustamiseksi tai kehittämiseksi. Parhaat ideat palkitaan! Valtaosa palkintorahoista käytetään kirjahankintoihin, mutta koulujen toivotaan myös kehittävän kirjastojaan toiminnallisiksi tiloiksi, joissa järjestetään esimerkiksi kirjavinkkausta tai teemaviikkoja.

Hankkeen ennakkoilmoittautumisvaihe päättyi 31.5.2017. Ala- ja yhtenäiskouluja ilmoittautui kevään aikana 700 eli 30 % kohderyhmän kouluista. Koulut voivat edelleen ilmoittautua syksyllä alkavaan vaiheeseen. Hakuaika alkaa 1.9.2017, ja hankkeen sivuilta (lukuklaani.fi) löytyvät silloin toimintaohjeet jatkoa varten.

Toisessa vaiheessa keväällä 2018 koulut voivat tilata lukupiiripaketin opetuksensa tueksi. Lukupiiripaketti sisältää kaikille kouluille noin 50 kirjaa ja opettajan pedagogisen materiaalin. ”Lukuklaaneissa” oppilaat ja koulut voivat jakaa lukukokemuksiaan ja kilpailla keskenään luetuista teksteistä.

Lisätietoa hankkeesta osoitteesta www.lukuklaani.fi

Lukuklaani-hankeLukuklaani-hankkeessa innostetaan lukemaan ja parantamaan koulujen kirjatarjontaa. Suomen Kulttuurirahaston ja Kopioston rahoittaman hankeen kohderyhmänä ovat kaikki Suomen alakoulut ja yhtenäiskoulut.