Materiaaleja ohjelmoinnin opetuksen tueksi

Opetushallitus on tuottanut yhteistyössä Innokas!-verkoston kanssa materiaalia ohjelmoinnin opetukseen. Materiaaleja on tulossa vielä lisää myöhemmin!

Oppituntisuunnitelma 1

Oppitunnin tavoitteena on ottaa käyttöön Code.org-sivusto, jossa oppilas voi harjoitella ohjelmointia koulussa ja kotona Koodaustunti-materiaalin avulla.

Oppituntisuunnitelma 2

Näiden oppituntien aikana oppilas tutustuu arjen automaatiota ja robotiikkaa hyödyntäviin laitteisiin. Arjen havainnoinnin kautta opitaan tekemään ja luomaan ohjelmia sekä käyttämään ohjelmoinnissa tarvittavia rakenteita.

Lue lisää Tvt opetuksessa -osiosta.

Ohjelmoinnin tukimateriaali
Kuvakaappaus Code.org -sivusto ohjelmoinnin opetuksessa -materiaalista

KuvituskuvaOpetushallitus on tuottanut yhteistyössä Innokas!-verkoston kanssa materiaalia ohjelmoinnin opetukseen. Materiaaleja on tulossa vielä lisää myöhemmin!