Opiskeluhuolto turvapaikanhakijan arjen ja oppimisen tukena

Kansainvälistä suojelua hakevien lasten ja nuorten määrä Suomessa lisääntyi voimakkaasti syksyllä 2015. Tämä on tuonut muutoksia sekä koulujen ja oppilaitosten toimintaympäristöön että lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöön ja edellyttänyt vakiintuneiden toimintamallien tarkastelua opiskeluhuollossa. Artikkelin näkökulmat koskevat esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta ja lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta.

Tukimateriaali

Opiskeluhuolto turvapaikanhakijan arjen ja oppimisen tukena (pdf)

Kansainvälistä suojelua hakevien lasten ja nuorten määrä Suomessa lisääntyi voimakkaasti syksyllä 2015. Tämä on tuonut muutoksia sekä koulujen ja oppilaitosten toimintaympäristöön että lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöön ja edellyttänyt vakiintuneiden toimintamallien tarkastelua opiskeluhuollossa. Opetushallitus on julkaissut materiaalin turvapaikanhakijan opiskeluhuollosta.