Osallisuus varhaiskasvatuksessa -videoluentosarja

Osallisuus varhaiskasvatuksessaUudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nostavat vahvasti esille lapsilähtöisen, lapsen osallisuutta korostavan pedagogiikan. Lasten osallisuus toiminnan ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä lasten mielenkiinnon kohteet toiminnan lähtökohtana sekä innostavat että toisaalta haastavat varhaiskasvatuksen ammattilaisia tarkastelemaan omaa toimintaansa ja pohtimaan työtään uudesta näkökulmasta.

Mitä osallisuus oikeastaan tarkoittaa varhaiskasvatuksen pedagogiikassa? Millaisin pedagogisin ratkaisuin ja valinnoin lapsen osallisuutta omaan elämäänsä ja varhaiskasvatuksen arkeen voidaan lisätä?

Kevään 2018 aikana Opetushallitus julkaisee viisi lyhyttä, n. 10-15 minuutin mittaista videokoulutusta, joissa syvennytään osallisuuden pedagogiikkaan sen eri näkökulmista. Videoita voidaan vapaasti hyödyntää työyhteisöjen ja tiimien palavereissa, kouluttamisessa ja kehittämisen apuvälineenä. Videosarja soveltuu hyvin myös esiopetuksen opettajien ja työyhteisöjen käyttöön.

Tutustu videoihin täällä

Osallisuus varhaiskasvatuksessaKevään 2018 aikana Opetushallitus julkaisee viisi lyhyttä, n. 10-15 minuutin mittaista videokoulutusta, joissa syvennytään osallisuuden pedagogiikkaan sen eri näkökulmista. Videoita voidaan vapaasti hyödyntää työyhteisöjen ja tiimien palavereissa, kouluttamisessa ja kehittämisessä.