Svinhufvud – Suomen itsenäisyyden tekijät ja vaiheet -sivusto

JoutsenSvinhufvud – Suomen itsenäisyyden tekijät ja vaiheet -sivuston opiskelijatyöosio on tarkoitettu kaikille oppilaitoksille. Osiossa julkaistaan Suomen itsenäistymisvaiheita 1917–1920 sekä Suomen historian käännekohtia paikallisesta näkökulmasta käsitteleviä opiskelijatöitä.

Paikallishistoriasta kertoviin lähteisiin perustuvat oppilastyöt voi toteuttaa oppiainerajat ylittäen. Toteutustapana voi olla kirjoitelma, diaesitys, video tai äänitallenne.

Aihetta voi tarkastelle esimerkiksi arjen, talouden, sivistyksen, urheilun, politiikan, sotien ja lehdistön näkökulmista. Lähtökohdaksi soveltuu yksi tai useampi historiallisesta tapahtumasta kertova asiakirja, esine, kirje, lehtileike, muistomerkki, rakennus tai valokuva. Myös muistitietoa voi käyttää.

Koulun palvelimelle tai pilvipalveluun tallennettavan oppilastyön linkittää tälle sivustolle ohjaava opettaja, joka saa tätä varten tarvittavat tunnukset. Tallentaminen tapahtuu täyttämällä yksinkertainen lomake, jolle lisätään otsikko, työn lyhyt esittely, 3–5 asiasanaa hakutoimintoa varten ja tarvittavat linkit. Itsenäisyys100.fi -sivuston toimittaja tarkistaa työn ja julkaisee sen.

Käytettyjen aineistojen tekijänoikeuksien varmistamisesta huolehtii oppilaitos. Työt julkaistaan opiskelijoiden sekä ohjaavan opettajan nimillä. Myös käytetyt tietolähteet on syytä esitellä. Opettajaa pyydetään lisäksi kuvaamaan lyhyesti opiskelu- ja toteutusprosessi.

Lisätietoja

FT Jouko Kokkonen, , p. 040-7530740.

JoutsenSivuston opiskelijatyöosio on tarkoitettu kaikille oppilaitoksille. Osiossa julkaistaan Suomen itsenäistymisvaiheita 1917–1920 sekä Suomen historian käännekohtia paikallisesta näkökulmasta käsitteleviä opiskelijatöitä.