Tarinallisen leikin käsikirja

Tarinallisen leikin käsikirjaTarinasta leikiksi -käsikirjassa opastetaan, miten tarinallista leikkiä voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa. Leikillä voidaan monin eri tavoin tukea lasten oppimista ja kehitystä. Käsikirja on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Käsikirja on syntynyt Tarinalliset oppimisympäristöt leikissä ja oppimisessa -hankkeessa, jonka päämääränä on ollut rakentaa toimivia käytäntöjä aikuisten ja lasten yhteisleikin vahvistamiseksi varhaiskasvatusympäristöissä. Toisena tavoitteena on ollut lisätä varhaiskasvatuksen alan ammattilaisten valmiuksia tukea lasten oppimista ja kehitystä leikin avulla.

Liettuan pedagoginen yliopisto koordinoi hanketta, joka toteutui yhteistyössä Suomen, Liettuan, Puolan ja Iso-Britannian kanssa. Kaksivuotinen yhteistyöhanke toteutettiin Erasmus+ rahoituksella.

Opaskirja on luettavissa verkossa. Tutustu!

Tarinallisen leikin käsikirjaTarinasta leikiksi -käsikirjassa opastetaan, miten tarinallista leikkiä voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa. Leikillä voidaan monin eri tavoin tukea lasten oppimista ja kehitystä. Opaskirja on luettavissa verkossa. Tutustu!