Väestöliitolta materiaalia lasten turvataidoista

Seksuaalisuuden portaatLapsella on oikeus kehittyä turvassa, omassa tahdissa ja häiritsemättä. Väestöliiton julisteessa on neljä yksinkertaista asiaa, jotka lapselle kannattaa opettaa. Jokaisesta asiasta opitaan tieto, taito ja asenne. Juliste auttaa aikuisia löytämään sopivat sanat, kun he haluavat opastaa lapsia suojaamaan itseään ja kunnioittamaan toisia.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös turvallisuuskasvatus; Lasten kanssa opetellaan turvallisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä tilanteissa; Lapsia ohjataan myös kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa; Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Tulosta materiaalit Väestöliiton sivuilta

Myös alakouluille on uutta materiaalia koulujen seksuaalikasvatukseen.

Tutustu materiaaleihin

Seksuaalisuuden portaat -materiaalin ovat tuottaneet yhteistyötyössä Opetushallitus ja Väestöliitto.

Opettajan käsikirja

Seksuaalisuuden portaatVäestöliitto on julkaissut materiaalia lasten turvataitojen opettelun tueksi. Aineistot soveltuvat varhaiskasvatukseen, alakouluun, lapsityöhön, kerhoon ja kotiin. Jokaisella lapsella on oikeus kehittyä turvassa, omassa tahdissa ja häiritsemättä.