Nätverket för skolor i Europa

Möjligheter till mobilitet

Det går utmärkt att kombinera ett digitalt eTwinningssamarbete med andra program eller delprogram, t.ex. moblitetsprojekt inom Erasmus +, programmet dit även eTwinning hör, eller Nordplusprojekt, där ni har möjlighet att få medel för att besöka varandra. Som eTwinninglärare går det naturligtvis även att söka till den internationella fortbildning som erbjuds via dessa program. Ett annat alternativ för skolor är att ansöka om jobbskuggning i Norden eller Europa. Jobbskuggning kan samtidigt vara ett sätt att besöka en eTwinningpartner - eller eventuellt att hitta en.

Intresserad av mobilitet?

Besöka din samarbetsskola?

Erasmus + för allmänbildande utbildning
Erasmus + för yrkesutbildningen
Nordplusprogrammet

Se även

Utbildningsstyrelsens statsunderstöd (utveckling av lärmiljöer; Ubs webbplats)

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
23.02.2018