Nätverket för skolor i Europa

eTwinnings ambassadörer

Ambassadörerna är aktiva eTwinninglärare eller -administratörer, som organiserar infoeftermiddagar och andra fortbildningar. De ger också gärna tips och råd om projekthantering och användning av digitala verktyg.

Vi har tre svenskspråkiga ambassadörer:

Siw Kyrkslätt-Henriksson
Jag är föreståndare vid Vikingaåsens skola på Åland. Det går att kontakta mig direkt på fornamn.efternamn(at)sahd.ax

Anne Levon

Jag arbetar som speciallärare vid S:t Karins svenska skola. Min e-post är annemlevon(at)gmail.com.

Katja Wide
Jag jobbar som spansklärare vid Mattlidens skolcentrum i Esbo. Jag började med eTwinning skolåret 2015 - 2016 och blev snabbt entusiastisk. Min målsättning är att alla mina grupper (i årskurserna 3-9) ska ha ett eTwinning projekt per år, eftersom det är motiverande för eleverna att få använda spanska ”på riktigt”. Det är också jätteroligt för mig själv att samarbeta med ämneskolleger runtom i Europa. Du når mig på e-post adressen fornamn.efternamn(at)esbo.fi.


Vi har åtta finskspråkiga ambassadörer:

Våra finskspråkiga ambassadörer


Ambassadörerna skapar innehåll till bloggen "Luokkahuoneena Eurooppa/Med Europa som klassrum":

Ambassadörsbloggen


Vad är en eTwinnings ambassadör?

Kolla på videon som berättar om det fina arbetet våra ambassadörer gör!© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
08.11.2018