Nätverket för skolor i Europa

Möjligheter till professionell utveckling med eTwinning

Vill du ha en workshop eller ett infotillfälle till er skola eller daghem? Det kan handla om allt från en halvtimmes info på ett möte till en eftermiddagskurs eller heldagskurs med en hand-on workshop, allt efter era behov. Vi erbjuder det helt kostnadsfritt och kommer gärna till er. Ni kan bjuda in eTwinningteamet och/eller ambassadörerna. Dessutom ordnar vi, eTwinningteamet på Utbildningsstyrelse onlineinfon på olika teman, allt efter era behov. Onlineinfon hålls genom AdobeConnect. Vi skickar dig instruktioner till användningen av AdobeConnect i samband med anmälningen.Kontakta riikka.aminoff(at)oph.fi.

eTwinning erbjuder fortbildningsseminarier, oftast med nordiska och baltiska kolleger, nästan årligen i Finland och tiotals resor till seminarier i Europa årligen. Vi informerar om dessa möjligheter i vårt nyhetsbrev, som du kan beställa här:http://nyhetsbrev.oph.fi/. Tyck också om vår Facebooksida "eTwinning Finland" där vi också gör reklam för fortbildningarna.

I eTwinning händer det hela tiden och du som registrerad användare hittar möjligheter för professionell utveckling på eTwinningLive. Utbudet är rikt och det lönar sig och kika in varje månad om det finns teman som intresserar. Nedan mera information om hurdan fortbildning som erbjuds.När du loggar in på eTwinning och väljer sektionen ”Professionel utveckling” hittar du det aktuella utbudet. Följande slags möjligheter till professionell utveckling erbjuds i eTwinning:

Online-möjligheter, utbudet hittar du på eTwinningLive

Prioriterade eTwinning-grupper, online

Prioriterade eTwinning-grupper är privata plattformar där eTwinnare kan diskutera och samarbeta kring ett särskilt tema. Målet är att utbyta praktiska exempel, diskutera metoder för undervisning och lärande och få stöd för professionell utveckling. Mer specifikt drivs våra ”Prioriterade grupper” av en eTwinnare som har genomfört en eTwinning-moderatorkurs. Varje grupp bestämmer aktiviteter och uppgifter som lärarna kan samarbeta och diskutera kring. Ämnena varierar från språkundervisning, entreprenörskap inom utbildning till STEM (naturvetenskap, teknik och matematik). Ta en titt på grupper på eTwinning Live, hitta en som du gillar och gå med! Gruppernas verksamhet koordineras av eTwinning Central Support Service. Man går med i en eTwinning-grupp genom logga in på eTwinning Live, går till sektionen ”Grupper” och hittar en grupp med sökverktyget och går med!

Lärevents, online

Läreventen är korta intensiva online evenemang som pågår i 10-15 dagar om olika teman. Dessa teman tar särskilt upp pedagogiska aspekter. De leds av en expert och omfattar aktivt arbete och diskussioner bland lärare. Läreventen innehåller asynkrona och ibland synkrona aktiviteter och genomförs på ett språk som många i Europa talar. Läreventen ordnas av eTwinning Central Support Service. Alla registrerade eTwinning-lärare kan delta. Deltagare kan komma att väljas ut med hänsyn till eventets tema.

Online-seminarier, online

Online-seminarier är direkta kommunikativa möten (varar i 1-2 timmar) där du kan lära dig mer om, prata och diskutera med dina kollegor. De ämnen som behandlas på online seminarier har att göra med pedagogik och eTwinning-aspekter i allmänhet. De leds av en expert och genomförs på ett språk som många i Europa talar. Du kan få ett intyg när du deltagit i det här eventet. De ordnas av eTwinning Central Support Service.

Online kurser, online

Online kurser är långa kurser (tar 3-4 månader) som syftar till att möta behoven i eTwinning-nätverket inom områden som online moderering, undervisning och lärande och ambassadörer på nationell och europeisk nivå. Varje år lyfter eTwinning fram en kurs. Online kurser leds av en grupp experter och omfattar aktivt arbete och diskussioner bland lärare. De innehåller asynkrona och ibland synkrona aktiviteter och genomförs på engelska. Alla registrerade lärare kan delta. Deltagare kan komma att väljas ut alltefter kursens tema. Online kurserna ordnas av eTwinning Central Support Service.

Face-to-face (resor), utbudet hittar du i nyhetsbrevet

Workshops för professionell utveckling och fortbildningsseminarier, face-to-face (resa)

Workshops för professionell utveckling (sk. PDW:n) är tre dagars fortbildningsseminarier på plats som täcker ett pedagogiskt ämne. De organiseras av National Support Services, i samarbete med Central Support Service. De som är intresserade av att delta skickar ansökan/intresseanmälan till sin National Support Service NSS (i Finland på Ubs; yrjo.hyotyniemi(at)oph.fi och/eller riikka.aminoff(at)oph.fi) Vi informerar om workshoppen i våra nyhetsbrev. eTwinning står för alla kostnader.

Temakonferenser, face-to-face (resa)

Temakonferenser är tredagars informationsevents på plats. Dessa teman inriktas på pedagogiska aspekter i allmänhet. Det viktigaste målet är att informera och skapa medvetenhet om eTwinning. . Målgrupp är alla lärare, även icke-eTwinnare som regionala myndigheter. Deltagarna bjuds in att delta och kan komma att väljas ut alltefter temat. De ordnas av National Support Services, i samarbete med eTwinning Central Support Service

Årliga konferenser, face-to-face (resa)

Årliga konferenser är tre dagars festevents på plats med inriktning på ett europeiskt tema. Huvudmålet är att fira årets eTwinning-prestationer. De ordnas av eTwinning Central Support Service. Målgrupp är alla lärare, även icke-eTwinnare som regionala myndigheter. Deltagarna bjuds in till att delta och kan väljas ut alltefter tema.

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
26.02.2018