Nätverket för skolor i Europa

Synlighet och belöning - Quality Label

eTwinningskolorna får synlighet för sitt samarbete på många olika sätt. De eTwinningskolor som har ett registrerat samarbete får ett officiellt diplom som visar att de deltar i eTwinning tillsammans med en annan skola. Skolorna kan också söka en kvalitetsutmärkelse, Quality Label, som visar att de fyller vissa kriterier, t.ex. att de använder IT effektivt eller att deras samarbete främjar värdefullt pedagogiskt arbete.

Aktuellt

Du kan söka kvalitetsmärkning när som helst. Traditionellt har vi behandlat dem i maj och september. Mängden kvalitetsansökningar har ökat från och med år 2017 vilket betyder att vi nu har en tredje årlig behandlingsrunda också i januari. Även om ansökningarna evalueras tre gånger om året går det bra att ansöka när som helst. Din ansökan är automatisk med i följande evalueringsrunda.

Nästa deadlines är 21.1.2019, 13.5.2019 ja 10.9.2019.

När du ansöker om ett QL

Det finns fem särskilda minimikrav för att tilldela ett projekt Quality Label. Alla fem krav måste uppfyllas:

Dessa krav är:

  1. Projektet måste ha gemensamma mål och en gemensam plan.
  2. Det måste vara avslutat eller i slutfasen.
  3. Den lärare som ansöker måste i avsevärd utsträckning ha bidragit till projektet.
  4. Det måste framgå att samarbete har förekommit i viss utsräckning.
  5. Det måste finnas påtagliga projektresultat.

När dessa 5 krav uppfyllts utvärderas projektet enligt de 6 kriterier som måste uppfyllas

Vilka är kriterierna? Ett projekt måste i huvudsak vara utmärkt inom följande områden:

(1) Pedagogisk innovation

(2) Integration i läroplanen

(3) Kommunikation och utbyte mellan partnerskolor

(4) Samarbete mellan partnerskolorna

(5) Användning av teknik

(6) Resultat, inverkan och dokumentation

Observera också följande

Obs! Din National Support Service har inte automatiskt tillgång till ett projekts Twinspace. Publicera eller ladda därför upp allt intressant innehåll som du har producerat för att ge en tydlig bild av ditt projektarbete eller lämna ut användarnamn och lösenord för åtkomst. Du kan t.ex. skapa ett temporärt gästlösenord för Twinspace, som du ger ut åt evaluerarna.

Obs! Länkar till projektresultat; ta med alla länkar till online resultat av ditt projekt såsom webbplats, blogg, wiki, videokanal, Twinspace etc.

Obs! Fyll inte i fälten direkt i nätformuläret, utan skriv först ner allting i ett annat format, t.ex. word, och klistra sedan in texten i nätformuläret.

Europeiska kvalitetsmärket (EQL) och tävlingen Europeiska priserna

En liten del av de kvalitetsmärkta projekten - top20-procenten - blir också tilldelade en europeiska kvalitetsstämpeln (European Quality Label). Dessa projekt kan delta i den Europeska tävligen, eTwinnings egen Oscar. Läs mer på eTwinning.net.

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
23.11.2018