Nätverket för skolor i Europa

Vad är eTwinning?

eTwinning är ett EU-program, inom Erasmus +, som skapar möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Programmet startade år 2005 och blev snabbt populärt. I slutet av år 2017 har över 500 000 lärare från EU-länderna, Norge, Island, Turkiet med flera gått med.

eTwinning erbjuder Europas lärare en webbcommunity, genom vilken de kan hitta en eller flera partner och sedan genomföra pedagogiska samarbeten. Samtidigt blir digitala arbetssätt en naturlig del av undervisningen. Inom eTwinningprogrammet erbjuds även online-fortbildning och fortbildning IRL på olika teman relaterade till internationellt samarbete och digitala arbetssätt.

eTwinning är för hela skolpersonalen från dagis och förskola till den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Om projektpartnern, tidtabellerna, projektinnehållet och de digitala verktygen som används, bestämmer lärarna själva. eTwinning innehåller heller ingen projektrapportering.

Ett eTwinningssamarbete kan bra kombineras med andra delprogram och program, t.ex. mobilitetsprojekt inom Erasmus + eller Nordplusprojekt.

Det finns också något som kallas "national eTwinning". Det är alltså möjligt att registrera eTwinningssamarbeten också med skolor inom samma land!

Genom eTwinnings "förlängning" eTwinning Plus kan du också samarbeta med lärare och skolor från EU:s samarbetsländer Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Tunisien och Ukraina. (För att hitta dem - och för att de ska ha möjlighet att hitta dig - måste du bocka för 'Jag är tillgänglig för ett eTwinning Plus-projekt'. Du hittar knappen under din profil > Mina intressen)

I alla eTwinningländer finns ett supportcentrum, som stöder eTwinninglärarna. Stödtjänsterna kompletteras av nätverk erfarna eTwinnare, så kallade ambassadörer. I Finland ligger stödcentret på Utbildningsstyrelsen. Vi har tio ambassadörer, se fliken "våra ambassadörer" för namn och kontaktuppgifter.

Hur går jag med i programmet?

Du registrerar din skola på eTwinnings nav; www.etwinning.net (uppe i höger hörn kan du välja språk). Det kan du göra när som helst. Det finns inga tidsramar. Klicka på ingångssidans ikon ’Registrering’ och fyll först i info om dig själv och välj användarnamn och lösenord. Märk att användarnamnet och lösenordet inte får innehålla å, ä eller ö. Efter det får du ett bekräftelsemejl för att validera din e-postadress i systemet. Om det inte kommit fram på en dag, så ta kontakt med oss. När du har bekräftat din förhandsregistrering kan du göra klart den andra delen av registreringsprocessen.

När tvåstegsprocessen är gjord är du med i eTwinning, och kan logga in på eTwinning Live. eTwinning Live är en lärargemenskap, där du på olika sätt kan kommunicera med lärare som är med, följa intressanta personer, gå med i tematiska grupper och själv visa vem du är genom att nätverka på de sätt du väljer. Genom Partnerforumfunktionen söker du enkelt andra med liknande samarbetsönskemål.Obs! Den profil du registrerar är din personliga och ska inte gälla för skolans alla lärare.

Vad gör jag när jag hittat en intressant partnerskola?

Sen flyttar du över läraren till funktionen Mina kontakter (båda finns på ditt skrivbord). Kontakta läraren genom e-posten eller chatten som finns på eTwinning Live eller på vanlig e-post om du vill. Kom sedan i lugn och ro överens om samarbetet. Ibland kan det ta lång tid och ibland kan det hända att ni inser att ni inte vill samma saker och avbryter planerandet. En lärare du vill starta samarbet med ska du också lägga till som kontakt. Det gör du genom att skicka hen en kontaktförfrågan - precis som man gör i andra liknande nätverk.

Om du hittat en lärare och kommit överens om att starta ett samarbete, så går du till fliken 'Projekt' och klickar på Skapa ett projekt'. När du klickar på symbolen blir du ombedd att bocka för med vem du vill samarbeta, och skriva en kort projektbeskrivning. Beskrivningen går sedan automatiskt till båda partnerskolornas länder för godkännande. Obs! Den andra läraren måste ännu gå in på sitt Live och klicka på din registrering, för att i sin tur ge sitt godkännande till att du registrerat ett samarbete mellan era skolor. Obs! Endast en av skolorna behöver göra partnerregistreringen, inte båda. Kom alltså överens om vem av er som klickar på symbolen.

Men om jag redan har en partnerskola?

Be den andra skolan att också registrera, för över varandra som kontakter, och registrera sedan ert projekt som vanligt. På det här sättet är ni officiellt med i programmet och kan använda eTwinnings digitala verktyg i ert samarbete. Ni kan då också delta i de tävlingar som ordnas inom programmet och söka kvalitetsmärkning. Märk att det här också gäller partner ni har i Eramus+-partnerskap eller Nordplusprojekt!

Måste jag ha en färdig projektidé innan jag registrerar min skola?

Inte nödvändigtvis, men det lönar sig förstås att ha något slags samarbetsförslag, så att du sedan har det lättare när du kontaktar andra skolor. När du först registrerar skolan ska du ju dessutom också ge info om till vilka ämnen du önskar att skolsamarbetet hör.

Finns det begränsningar för samarbetet? Måste jag rapportera om våra aktiviteter?

Allt pedagogiskt samarbete inom läroämnen och ämnesövergripande är tillåtet. I eTwinning kan elever, lärare, rektorer, skolbibliotek etc. vara med. För att de nationella stödcentren i varje land (hos oss Utbildningsstyrelsen) bättre ska kunna följa med skolsamarbetena, finns det på portalens skrivbord en så kallad Projektdagbok. Den hoppas vi att ni fyller i när ert projekt framskrider, men det är inte obligatoriskt. Det handlar ju egentligen om att slå två flugor i en smäll, eftersom ni själva och kanske skolledningen säkert också vill följa projektet. Någon andra enskild rapportering behöver man inte göra i eTwinning.

Hur använder jag projektplattformen Twinspace?

Du hittar enkla instruktioner för att använda Twinspace inne på Twinspace. Det lönar sig också att komma ihåg att du och din projektpartner själva väljer vilka verktyg ni använder i ett projekt. En del väljer att använda verktyg som de känner till från förut (t.ex. en blogg eller liknande) medan andra väljer en uppsättning verktyg som de länkar till från sitt Twinspace. På så sätt blir Twinspace det nav varifrån projektdeltagarna når alla projektaktiviteter, även om alla aktiviteter i sig inte sker inne i Twinspace. Obs! Ibland kallas Twinspace eTwinningplatsen på svenska. Det handlar ändå om samma projektplattform.

Var får jag hjälp vid problem?

Kolla om du får hjälp av informationen under rubriken Support på eTwinning.net. Du kan också kontakta eTwinningteamet på Ubs, Riikka Aminoff på 029 533 1387 eller Yrjö Hyötyniemi på 029 533 1073 eller per epost förnamn.efternamn (at) oph.fi

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
17.10.2017