Nätverket för skolor i Europa

Synlighet och belöning - eTwinning School

eTwinning School Label

eTwinning School Label introducerades 2017 för att värdesätta och belöna engagemanget och hängivenheten inte bara bland enskilda eTwinning-lärare utan även bland team med lärare och rektorer på samma skola. Ansökningsprocessen för denna utmärkelse inleddes i december 2017 och avslutades i mars 2018.

I april 2018 fick 1212 skolor som har belönats med eTwinning School Label 2018 - 2019.

Vi har nöjet att meddela att 1212 skolor har efter en ansökningsprocess i två delar belönats med eTwinning School Label. Dessa belönade skolor är pionjärer och ses som ledande inom områden som:

 • Digitala metoder
 • Metoder för e-säkerhet
 • Innovativa och kreativa pedagogiska metoder
 • Främjande av kontinuerlig professionell utveckling för personalen
 • Främjande av metoder för gemensamt lärande med personal och elever

Detta är inte bara ett erkännande för enskilda lärares personliga framgångar utan även ett erkännande för hela eTwinning-teamets fantastiska prestationer på dessa skolor.

De första finländska eTwinning-skolorna är:

 • Havukosken koulu, Vantaa
 • Kärpäsen peruskoulu, Lahti
 • Lapin koulutuskeskus REDU, Kittilä
 • Ylitornion yhteiskoulun lukio, Ylitornio

Läs mera


Varför lönar det sig att söka om eTwinning School Label?


De skolor som fått utmärkelsen får:
Belönade skolor får:

 • Hög synlighet på europeisk nivå
 • Bilda ett europeiskt nätverk med ledande eTwinning-skolor för att inspirera eTwinnings framtida utveckling
 • Erkännande som ledande inom dessa områden:
  • Digitala rutiner
  • e-säkerhetsrutiner
  • Innovativa och kreativa pedagogiska metoder
  • Främjande av kontinuerlig professionell utveckling för personalen
  • Främjande av metoder för gemensamt lärande med personal och elever
 • Visa sin eTwinning School Label i allt sitt marknadsförings- och informationsmaterial.


Belönad skolpersonal och rektorer bjuds in att delta i särskilda program för professionell utveckling.

Ansökning och kriterier

Konceptet för att uppnå status som eTwinning-skola är en utvecklingsresa med komponenter som kan utvärderas objektivt. Det är inte en tävling, utan en progression från en nivå till nästa. Processen för att få en eTwinning School Label har två steg.

Steg ett är en automatisk kontroll av följande tre punkter:

 • Skolan har varit registrerad i eTwinning i mer än två år
 • Minst två aktiva eTwinning-lärare är knutna till skolan vid tiden för ansökan.
 • Ett europeiskt eTwinning-projekt har fått en National Quality Label (inom de senaste två åren från ansökningsdatum).

Om en skola uppfyller dessa krav får alla registrerade eTwinnare på skolan en e-postinbjudan om att fylla i ett ansökningsformulär som finns på eTwinning Live där man utvärderar sig själv.

Steg två innebär att eTwinnare på skolan fyller i ansökningsformuläret för självutvärdering (se ovan) som omfattar följande sex kriterier:

 • Kriterium A. Skolan måste visa prov på aktiviteter som styrker lärarnas/elevernas medvetenhet om ansvarsfull användning av internet
 • Kriterium B. Skolan måste visa att det pågår aktivt samarbete mellan en grupp med tre eller fler lärare i eTwinning-aktiviteter
 • Kriterium C. Skolan måste visa att minst två grupper med elever på skolan deltar i eTwinning-projekt
 • Kriterium D. Skolan måste visa att två aktiva eTwinning-lärare från skolan har deltagit i ett eller flera eTwinning utbildningsevent och deras bidrag till den strategiska utvecklingen av skolan
 • Kriterium E. Skolan måste offentligt visa upp sin medverkan i eTwinning t.ex. genom att visa eTwinning-logon och/eller en beskrivning av sina eTwinning-aktiviteter på skolans webbplats eller bevis från marknadsförings- eller policydokument eller broschyr
 • Kriterium F. Skolan måste visa att en marknadsföringsaktivitet för eTwinning har ägt rum på skolan eller i lokalsamhället under året för priset.

Skolor kommer att ombes att lämna bevis för de olika kriterier som krävs och den slutgiltiga inlämningen ska bestyrkas av skolans rektor/chef.

Ansökningsperioden är några månader och vi meddelar om nästa möjlighet i vårt nyhetsbrev.

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 029 533 1000 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
02.05.2018