Arkiv - bildkonst

2017-2018

Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2017-2018 (pdf)

2016-2017

Allmänna anvisningar för gymnasiediplomet för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016 (pdf)

Gymnasiediplomet i bildkonst för studerande som inlett sina gymnasiestudier för den 1 augusti 2016 (pdf)

Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2016-2017 (pdf)

2015-2016

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2015-2016 (pdf)
Gymnasiediplomet i bildkonst 2015-2016 (pdf)
Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2015-2016 (pdf)

2014-2015

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2014-2015 (pdf)
Gymnasiediplomet i bildkonst 2014-2015 (pdf)
Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2014-2015 (pdf)

2013-2014

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2013-2014 (pdf)
Gymnasiediplomet i bildkonst 2013-2014 (pdf)
Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2013-2014 (pdf)


2012-2013

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2012-2013 (pdf)
Gymnasiediplomet i bildkonst 2012-2013 (pdf)
Uppgifterna 2012-2013 (pdf)

2011-2012

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2011-2012 (pdf)
Gymnasiediplomet i bildkonst 2011-2012 (pdf)
Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2011-2012 (pdf)

2010-2011

Allmänna anvisningar för gymnasiediplomet 2010-2011 (pdf)
Gymnasiediplomet i bildkonst 2010-2011 (pdf)
Uppgifter för diplomet i bildkonst 2010-2011 (pdf)

Bilaga 1: Kom-ihåg-lista för den studerande (pdf)
Bilaga 2: Kom-ihåg-lista för lärare (pdf)
Bilaga 3: Arbetsplan och tidtabell (pdf, att skriva ut och fyllas i förhand)
Bilaga 3: Arbetsplan och tidtabell (pdf, att fylla i elektroniskt och skriva ut)

2009-2010

Gymnasiediplomet i bildkonst 2009-2010 (pdf)
Uppgifter för diplomet i bildkonst 2009-2010 (pdf)

Obs!
Det har tyvärr smugit in ett fel i dokumentet Uppgifter för diplomet i bildkonst 2009-2010:
På sid 3 efter ’Uppgift: Välj antingen alternativ A eller B’ har följande text fallit bort:
A) Skapa ett verk där du beskriver ditt förhållande till ubiken. Ge verket ett namn.
B) Skapa ett verk där du för fram din egen syn på ubiken i framtiden. Ge verket ett namn.


Bilagor

Bilaga 1: Kom-ihåg-lista för studerande (pdf)
Bilaga 2: Kom-ihåg-lista för lärare (pdf)
Bilaga 3: Arbetsplan och tidtabell (pdf; att skriva ut och fyllas i förhand)
Bilaga 3: Arbetsplan och tidtabell (pdf; att fylla i elektroniskt och skriva ut)

2008-2009

Gymnasiediplomet i bildkonst 2008-2009 (pdf)
Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2008-2009 (pdf)

Bilagor:

Bilaga 1: Kom-ihåg-lista för studerande (pdf)
Bilaga 2: Kom-ihåg-lista för lärare (pdf)
Bilaga 3: Arbetsplan och tidtabellsblankett (pdf, att skrivas ut och fyllas i för hand)

2007-2008

Gymnasiediplomet i bildkonst 2007-2008 (pdf)
Arbetsuppgifter 2007-2008 (pdf)
Processbeskrivningsblankett 2007-2008 (pdf)
Kom-ihåg-lista för studerande och lärare, ifyllnadsanvisning för diplombetygets bakre del 2007-2008 (pdf)

2006-2007

Gymnasiediplomet i bildkonst 2006-2007 (pdf)
Processbeskrivningsblankett 2006-2007 (pdf)
Kom ihåg för studerande och lärare, ifyllnadsanvisning för betygets baksida 0607 (pdf)