Arkiv - teaterkonst

2016-2017

Allmänna anvisningar för gymnasiediplomet för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016 (pdf)

Gymnasiediplomet i teaterkonst för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016 (pdf)

2015-2016

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2015-2016 (pdf)
Gymnasiediplomet i teaterkonst 2015-2016 (pdf)

2014-2015

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2014-2015 (pdf)
Gymnasiediplomet i teaterkonst 2014-2015 (pdf)

2013-2014

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2013-2014 (pdf)
Gymnasiediplomet i teaterkonst 2013-2014 (pdf)

2012-2013

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2012-2013 (pdf)
Gymnasiediplomet i teaterkonst 2012-2013 (pdf)

2011-2012

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2011-2012 (pdf)
Gymnasiediplomet i teaterkonst 2011-2012 (pdf)

2010-2011

Allmänna anvisningar för gymnasiediplomet 2010-2011 (pdf)
Gymnasiediplomet i teaterkonst 2010-2011 (pdf)
Arbetsplan (pdf)
Mål och centralt innehåll för studierna (pdf)

2009-2010

Gymnasiediplomet i teaterkonst 2009-2010 (pdf)
Arbetsplan (pdf)

2008-2009

Gymnasiediplomet i teaterkonst 2008-2009 (pdf)
Arbetsplan 2008-2009 (pdf)

2007-2008

Gymnasiediplomet i teaterkonst 2007-2008 (pdf)
Arbetsuppgifter 2007-2008 (pdf)
Arbetsplan 2007-2008 (pdf)

2006-2007

Gymnasiediplomet i teaterkonst 2006-2007 (pdf)
Arbetsuppgifter 2006-2007 (pdf)
Arbetsplan (pdf)

2005-2006

Gymnasiediplomet i teaterkonst 2005-2006 (pdf)
Uppgifterna i gymnasiediplomet i teaterkonst 0506 (pdf)
Arbetsplan 0506 (pdf)

2004-2005

Uppgifterna i gymnasiediplomet i teaterkonst 0405 (pdf)