Fotboll

Materialet om fotboll har utarbetats i samarbete med Finlands Bollförbund. 

Det finns tips på olika övningar och lekar som utvecklar bolltekniken samt enkla och tydliga lektionsmodeller som innehåller uppvärmningslek, teknikträning och egentligt spel. Modellerna anger vilka redskap som behövs och innehåller också nyttiga tips. 

Fotboll i skolgymnastiken 

  • Lämpar sig för alla årskurser eftersom det inte krävs mycket för att kunna börja spela. 
  • Är en bollsport som utvecklar de fysisk-motoriska egenskaperna på ett mångsidigt och lekfullt sätt. 
  • Erbjuder utmärkta möjligheter att öva upp sociala färdigheter, som att ta hänsyn till andra, behärska sina känslor när man vinner och förlorar samt att pröva olika roller. 
  • Fair Play (Rent spel) betonas och främjas bl.a. genom systemet med gröna kort. 
  • Stödjer lärandet i olika skolämnen och ger eleverna möjlighet att själva ta ansvar t.ex. genom att ordna olika evenemang. 

Enligt ideologin i Bollförbundets program Kaikki Pelaa (Alla spelar) främjas motions- och hälsoinriktad livsstil hos barn och unga bäst genom att alla får vara med och aktivt ta del av en trygg och inlärningsfrämjande atmosfär. Fotboll är en rolig lagsport! 

Futsal är ett fartfyllt inomhusspel som passar för både flickor, pojkar och blandade grupper. På de här sidorna finns också regler för futsal i skolan samt en lektionsmodell för futsal. 

Tilläggsinformation 

Mera material om bollekar och -spel hittar du på Bollförbundets webbsida Kaikki Pelaa.  Du kan beställa materialet avgiftsfritt via Bollförbundets webbsida Kaikki pelaa (på finska).

Råd till läraren

Ända till tolv års ålder lär sig barn bäst genom att spela olika spel. Det finns många fördelar med smålagsspel. 

Utveckla tekniken
Ju mer bollkontakt spelarna har, desto bättre utvecklas deras teknik.

Öka aktiviteten
Om bollen är inom räckhåll för spelarna, deltar de aktivare och utvecklar också sin rörlighet och rörelsebehärskning.

Alla spelar
Ingen utvecklas utanför planen. Det är sällan som dagens lilla stjärna blir morgondagens stora stjärna. Låt alla barn få spela.

Lås inte spelarna
Barn lär sig genom att spela. Det finns ingen ”bästa spelposition” för någon, utan det bästa är att låta alla pröva olika positioner.

Färre regler
Smålagsspel ska vara enkla. De ska innehålla minimalt med regler och barnen ska uppmuntras att spela.

Framgång
Framgång på den här nivån innebär att barnen deltar och har roligt. Vinnandet får inte betonas för mycket.

Intresse
Många barn kan förlora intresset och koncentrationen i spel med 11-mannalag eftersom avståndet till bollen är för långt. Spela med små lag!

Beslutsfattande
Barnen har lättare att fatta beslut i olika situationer om planen är mindre och antalet spelare färre. Dessutom upprepas samma spelsituationer oftare (t.ex. anfall och försvar), vilket utvecklar barnens förmåga att förstå spelet.

Lätt att organisera
Det går snabbt att få en stor mängd barn att spela på vilken gräs- eller sandplan som helst.

Kunskap om utvecklingsnivån
Barn är inte unga vuxna. Spelet ska byggas upp så att det fyller barnens behov. Med hjälp av smålagsspel utvecklas barnens förståelse för spelet.