Grunderna i fotboll

De viktigaste färdigheterna i fotboll är passning med fotens insida, skott med fotbladets insida, skott med vristen, skott med fotbladets utsida, nickning och inkast. 

Passning med fotens insida 

Beskrivning 

Det stödjande benet är placerat intill bollen 
Tillslagsbenet är böjt 
Vristleden är sträckt 
Bollen ska träffa fotens insida (bredsida) 

Användning 

Precisa passningar på kort avstånd 
Precisa skott efter dribbling eller passning, också vid straffspark 

Eventuella problem 

Det stödjande benet är för långt från bollen 
Tillslagsbenet rätas ut efter träffögonblicket 
Foten träffar inte mitten av bollen 

Skott med fotbladets insida 

Beskrivning 

Spelaren tar fart diagonalt eller i en båge 
Foten på det stödjande benet är placerad intill bollen eller vid sidan bakom bollen 
Överkroppen lutar lätt över bollen 
Tillslagsfoten är sträckt (också efter träffögonblicket), tårna pekar mot marken 
Bollen ska träffa fotbladets insida 

Användning 

Skott, inlägg 
Långa passningar 

Eventuella problem 

Spelaren tar sats rakt i skottriktningen 
Fotbladet är böjt, vristen är inte sträckt 
Överkroppen lutar för långt bakåt 

Skott med vristen 

Beskrivning 

Spelaren tar sats rakt eller diagonalt i skottriktningen 
Foten och vristen är sträckta, knäet ligger över bollen (vid lågt skott) 
Om spelaren tar rak sats ska tårna peka nedåt mot marken, tar han sats diagonalt ska tårna peka mot marken så mycket som möjligt 
Bollen ska träffas med mellanfoten (skosnörena) 

Användning 

Skott, inlägg 
Långa passningar 
Returspark 

Eventuella problem 

Vristen är inte sträckt 
Hälen på tillslagsfoten pekar nedåt 
Vristen träffar inte mitten av bollen 

Skott med fotbladets utsida 

Beskrivning 

Spelaren tar sats diagonalt i skottriktningen 
Den sträckta foten och vristen är vända inåt, knäet ligger över bollen 
Överkroppen lutar över det stödjande benet 
Bollen ska träffa utsidan av fotbladet 

Användning 

Passningsfinter 
Skott 

Eventuella problem 

Tyngden flyttas efter träffögonblicket till tillslagsbenet 
Avståndet mellan det stödjande benet och bollen är för långt 
Foten träffar inte bollen ordentligt 

Nickning 

Beskrivning 

Bollen ska träffas med pannan 
Ögonen ska vara öppna och munnen stängd 
Innan nickningen böjs överkroppen bakåt, hakan ligger mot bröstet 
Spelaren ser på bollen då han nickar 
Efter nickningen följer blicken bollen 

Användning 

Bollen nickas i mål 
Bollen nickas till en annan spelare 
Bollen nickas bort från farligt område 

Eventuella problem 

Bollen träffar hjässan 
Spelaren sluter ögonen då han nickar 
Spelarens blick lämnar bollen efter nickningen 

Inkast 

Beskrivning 

 Bollen kastas med båda händerna som är placerade bakom eller på sidan av bollen 
Inkastaren för först bollen över huvudet bakom nacken och kastar den sedan framåt en bra bit över huvudet 
Inkastaren får inte kasta bollen till sig själv och bollen måste alltid gå via planen 
Under inkastet ska inkastarens båda fötter vara i marken 

Användning 

Om bollen passerar planens sidlinje, kastas den tillbaka in på planen 

Eventuella problem 

Inkastaren håller i bollen eller kastar den med bara en hand 
Han för inte bollen bakom huvudet utan kastar då den är ovanför hjässan eller framför pannan 
Han sträcker inte ut händerna helt efter kastet och liksom släpper ned bollen på marken 
Han lyfter ena benet från marken eller hoppar då han kastar 
Han rör vid bollen efter inkastet, innan någon annan har rört den