Lektionsmodell för futsal

Uppvärmning

Alternativ A: Tunnelkull 
Man kan leka tunnelkull antingen med eller utan boll. En elev utses till jägare. När jägaren lyckas ta en annan elev, ställer sig den eleven bredbent och bildar en tunnel. Om man har bollar i leken, kan den tagna befrias genom att någon annan dribblar en boll genom tunneln. Om man inte har bollar, befrias den tagna genom att någon kryper genom tunneln. Jägaren byts med jämna mellanrum. Man kan också ha flera än en jägare per gång. 

Alternativ B: Vem är rädd för vargen 
Man väljer en ”varg” som ställer sig mitt i salen. De andra ställer sig vid den ena kortsidan av salen. När vargen ropar: ”vem är rädd för vargen?” börjar de andra springa för att komma till den andra kortsidan av salen. Vargen försöker ta dem. De som vargen tar blir hans medhjälpare. Leken fortsätter tills alla är tagna. Man kan leka leken både med och utan boll. 

Alternativ C: Popcornkastrullen 
Ett litet mål ställs mitt i salen med öppningen uppåt. Alla bollar (pop corn) läggs in i målet (kastrullen). Läraren eller en elev ställer sig inne i målet och börjar kasta bollar runt i salen (pop cornen börjar poppa). Elevernas uppgift är att ta bollarna, dribbla dem till målet och med händerna lyfta dem tillbaka in i målet. Man kan variera sättet på vilket bollarna ska hämtas till målet, t.ex. med händerna, med fotens insida, mellan knäna o.s.v. 

Teknikträning 

A. Dribbling och bollkontroll 

 

I grupp
dribbla och passa till den som står först i det motsatta ledet → ställa sig sist i ledet

Olika dribblingstekniker 

 • Normal 
 • Mellan insidorna av fötterna
 • Insida, utsida 
 • Utsida, insida 
 • Med fotsulan (bollen bredvid med samma fot eller bollen framför turvis med båda fötterna) 
 • Baklänges (antingen med fotens insida eller fotsulan) 
 • Egen teknik

Dribblingstävling
Eleverna dribblar en i gången bollen en viss sträcka på ett visst sätt och passar efter dribblingen bollen till följande elev. Det snabbaste laget vinner. Kom i håg att använda olika dribblingstekniker också i tävlingar. Eleverna kan också dribbla mellan t.ex. koner. 

B. Passning 

Parvis
passa bollen med fotens insida → dämpa bollen med fotsulan → passa bollen med fotens insida I grupp
passa bollen med fotens insida → dämpa bollen med fotsulan → passa bollen med fotens insida → springa framåt och ställa sig sist i det motsatta ledet eller springa baklänges och ställa sig sist i samma led Svårighetsgraden kan ökas genom att man mellan leden placerar en port, genom vilken passningen ska gå. Om passningen går förbi eller rör vid porten, måste eleven gå fram till porten (och vid behov rätta till den) och sedan ställa sig sist i samma led. 

 
bollens rörelse spelarens rörelse utan boll dribbling
C. Mål 

När man ska träna målskott lönar det sig att börja med att lära eleverna rätt skotteknik. 

Huvudmomenten i ett skott 

 • Det stödjande benet är placerat intill bollen 
 • Vristen är sträckt 
 • Blicken på bollen 
 • Träff med mellanfoten (skosnörena) mitt på bollen 
 • Alternativt kan man också pröva tåsparkar, som särskilt i futsal är effektiva när man skjuter mål 

Träna skott steg för steg 

 • Skott från stillastående 
 • Med ett stegs ansats 
 • Med flera stegs ansats 
 • Dra bollen åt sidan med fotsulan 

Med en längre hunnen grupp kan man också träna väggspel → skott

 

Efter skottet hämtar spelaren bollen och byter led. ”Väggarna” byts ut med jämna mellanrum. 

När man tränar teknik är det bäst att först repetera gammalt och därefter börja med nytt. Det lönar sig inte att utföra alla ovannämnda teknikövningar under samma lektion, utan det är bättre att koncentrera sig på en sak i gången. Kom i håg att beakta gruppens färdighetsnivå när du väljer övningar och dela upp gruppen vid behov. 

Spel (se Regler för futsal i skolan) 


Variation i spelet

 • Parvis hand i hand 
 • Parvis med fötterna hopbundna 
 • Omvända mål (målöppningarna vända mot mållinjerna) 
 • Fyra mål 
 • Många portar som mål (passning genom porten till eget lag = mål) 
 • Passningsspel (t.ex. 5 passningar till eget lag ger en poäng) 

Avslutande lek: Täcka bollen 

Eleverna dribblar bollar inom ett avgränsat område. De täcker sin egen boll och försöker samtidigt skjuta ut de andras bollar från området. De som faller ur spelet (d.v.s. de, vars bollar har hamnat utanför området) får inte längre skjuta ut andras bollar. Vinnare är den som blir sist kvar med sin egen boll. Tävlingen kan också genomföras som lagtävling.