Klasserna 1–3

Målet är att eleverna

  • kan glida med skridskor
  • kan åka skridskor framåt
  • kan bromsa.

Målet med lekarna och tävlingarna är att eleverna

  • kan hantera spelredskap i lekarna
  • kan handla självständigt 
  • kan följa anvisningar.

Målet med spelen är att eleverna 

  • kan hantera spelredskap i övningarna 
  • kan delta i spelen 
  • kan samarbeta. 

Övningarna är planerade så att de första övningarna inom varje delområde lämpar sig för nybörjare på is och de följande för längre hunna.