Klasserna 7–9

Målet med undervisningen i issporter i de övre klasserna är att ungdomarna ska få göra sådant som känns rätt i den åldern. En del tester och lekar kan stå i konflikt med ungdomarnas vilja att vara vuxna. Det är ändå bra att komma i håg att lekar och tävlingar är ett utmärkt och tryggt sätt, också för ungdomar i puberteten, att lära sig issporter. 

Det kan råda stora skillnader i ungdomarnas tillväxt och utveckling och hur tränade de är i den här åldern, så det är en stor utmaning för läraren att välja lämpligt lektionsinnehåll. 

I klasserna 7–9 kan man i stället för lekar och tävlingar ha till exempel långfärdsåkning på skridskor, amatörhockey eller konst- och teamåkning på programmet.