Lekar och tävlingar


Följa John

Indelning: En är John, d.v.s. ledaren som visar vad de andra ska göra.

Uppgifter: Ledare (John) och efterföljare

Redskap: Vägvisare, färgat papper

Område: Avgränsad skridskoplan

Lärarens uppgift: Läraren ger anvisningar och byter ut ledaren.

Beskrivning av leken: Först utses ledaren, "John", som alla andra ska härma. De andra kan stå i led eller också kan John stå framför gruppen som gör allt i spegelbild. Om det finns stora nivåskillnader i grupper, lönar det sig att bilda flera grupper.

Lekens slut: Läraren ger tecken när leken är slut. 

Variation

Trafikpolisen: Eleverna åker fritt på planen. Trafikpolisen visar åt vilket håll de ska vända eller när de ska stanna. Leken kan också göras med spelredskap.


Ringen

Indelning: Till en början jobbar alla elever enskilt, senare i grupp. 

Uppgifter: Alla har samma uppgift. 

Redskap: Visselpipa eller annat redskap att ge tecken med. 

Lärarens uppgift: Läraren ger anvisningar och ger tecken på överenskommet sätt. 

Beskrivning av leken: Eleverna åker fritt inom det avgränsade området. När läraren ger tecken ska de så snabbt som möjligt bilda en ring av tre elever. 

Lekens slut: Läraren säger till när leken är slut. 

Variation

Familjerna: Eleverna åker fritt på planen. Ledaren säger till exempel ”Mamma, pappa och två barn” och det lag som snabbast lyckas få ihop den sammansättningen vinner. 

Tåget: En eller flera elever är lok och de övriga vagnar. Eleverna åker fritt på planen. Loket samlar vagnar och vagnarna kopplas ihop genom att de håller i varandras händer. 


Stafett

Indelning: Eleverna indelas i grupper på fyra elever. 

Uppgifter: Alla har samma uppgift. 

Redskap: Inga, alternativt klubbor och spelredskap 

Lärarens uppgift: Läraren ger anvisningar, sätter i gång leken och bokför resultaten. 

Beskrivning av leken: Eleverna avverkar sträckorna på överenskommet sätt (åker framåt, baklänges, vänder på vägen). Följande elev får starta när föregående vidrört honom med handen. 

Lekens slut: Leken är slut när den sista eleven har kommit i mål. 

Variation

Stafett med spelredskap: Följande elev får starta då han fått en passning från ett överenskommet område. 

Glidtävling: Eleverna får välja hur de tar sig fram, t.ex. glida på huk på två ben eller glida på ett ben som en tupp. Läraren noterar vilken grupp som kommer längst med en ansats. Gruppens resultat räknas ihop. Om området är stort kan följande elev fortsätta där föregående stannat. 

Stafett med stopp: De första i varje grupp åker till en kon och stannar, åker tillbaka och stannar vid de följande eleverna i ledet. De åker i sin tur iväg då de föregående vidrört dem med handen. Övningen kan också utföras med spelredskap. 


Bolltävling

Indelning: Eleverna indelas i två eller fyra grupper (på två planer). 

Uppgifter: Spelare med boll och spelare utan boll 

Redskap: Boll, koner 

Område: 30 m x 30 m 

Lärarens uppgift: Läraren talar om spelreglerna och övervakar leken. 

Beskrivning av leken: Eleverna indelas i två grupper och den ena gruppen får en boll. Den gruppen försöker hålla sin boll genom att passa den inom gruppen. Den andra gruppen försöker erövra bollen genom att bryta passningen. När det lyckas, byts rollerna. Om laget lyckas få tre passningar i rad att gå till det egna laget, får laget en poäng. 

Lekens slut: Läraren avslutar leken. 

Variation

Hålla redskapet: Alla elever har ett spelredskap som de först fritt transporterar på ett stort område. Sedan förminskas området, så att eleverna blir tvungna att följa med de andras rörelser och hantera sitt spelredskap mera noggrant. Leken blir svårare om det finns en eller flera ”tjuvar” som ska stjäla de andras spelredskap. En spelare utan spelredskap är alltid tjuv.