Lekar och tävlingar

Passa i farten 

 

Eleverna åker runt på planen och passar parvis till varandra. Passningarna ska gå tillräckligt långt framåt! 

Sveppassning

Eleverna övar parvis sveppassning. Efter 15 lyckade passningar får de gå vidare till nästa konlinje. En passning räknas som lyckad om den andra får i den med klubban eller skridskon. Om passningen går förbi eller är för kort, börjar räkningen från noll. 
Parets resultat räknas ihop. Eleverna börjar passa vid den linje där avståndet mellan konerna är kortast. När de har övat en stund kan de också tävla om vilket par som kommer längst inom en viss tid eller snabbast till den linje som är längst bort.

Transport längs bana

Eleverna åker längs banan mellan konerna och transporterar hela tiden spelredskapet. Konerna fungerar som motståndare: vid varje kon ska eleverna försvara sig genom att för en sekund med klubban föra spelredskapet åt sidan, bort från konen. Till sist skjuter eleverna ett målskott. Efter det ställer de sig i ledet som går åt motsatt håll och ger spelredskapet till följande elev i kön. 

Transport och fintning

Övningen går till på samma sätt som föregående men nu gör eleverna finter framför konerna. Finten kan vara till exempel en kroppsfint (tydlig tyngdöverföring) eller fint med klubban (spelredskapet förs från sida till sida, fram och tillbaka). 

”Bombardemang”

Planen delas i två delar på längden. Eleverna indelas i två lag som ställer sig i två led på båda långsidorna av planen. Om det inte finns tillräckligt många spelredskap, kan eleverna turas om att ”bombardera”. Lätta bollar (t.ex. volleybollar) placeras på planen mittlinje. Målet är att med precisa skott träffa bollarna så att de rullar över till motståndarens sida. Eleverna får bombardera endast bakom sin egen linje. De bollar som hamnat på den egna sidan får användas som nya ”patroner”. 

Prickskytte

I prickskytte övar eleverna sig att från stillastående skjuta mot en kon som fungerar som måltavla. Alla spelare får i tur och ordning ett försök. När en spelare har skjutit sitt skott hämtar han själv spelredskapet, överlåter det åt följande i kön och ställer sig själv sist i kön. En träff ger en poäng. Om spelredskapet träffar konens spets får man fem poäng. Efter en stunds övning kan eleverna tävla.