Skridskoåkning 1-3

Ankgång och glidning

Indelning: Eleverna står i en rad eller i grupper på 2–4 elever. 

Uppgifter: Alla har samma uppgifter. 

Redskap: Inga 

Område: Skridskoplan 

Lärarens uppgift: Läraren ger anvisningar, sätter i gång och avslutar övningen. 

Beskrivning av leken: Eleverna tar några steg och glider sedan ett stycke med tårna pekande rakt framåt. Glidningarna kan göras på olika höjd, riktigt höga och riktigt låga. 

Lekens slut: Läraren säger till när leken är slut. 

Variation

Köttbullen: Eleverna sparkar några gånger framåt, glider framåt och går ned i sittande ställning. 

Pepparkakorna:  Eleverna står först med hälarna ihop. Sedan böjer de knäna och går ned i grenställning, vänder tårna inåt och intar sedan åter startpositionen. 

Korvarna:  I startpositionen är skridskorna formade som ett L: hälarna ihop. Rörelsen är likadan som i pepparkakorna, men fötterna arbetar turvis. Den fot som arbetar sträcks och det stödjande benet sviktar vid knäet. Eleven glider på ena benet snett framåt och placerar sedan benet invid det stödjande benet och börjar sedan glida med det benet. 

Sparkbrädet : Genom den här övningen kan eleverna börja lära sig cirkla. Eleverna åker runt i en cirkel. Det inre benet glider och sviktar vid knäet. Den yttre foten sparkar fart med hela skenan snett bakåt och placeras sedan intill det ben som glider. Övningen kan också göras rakt fram- eller bakåt. 

Plocka äpplet:  Först står eleverna stilla, sträcker upp händerna och ”plockar ett äpple” från ett träd, sedan från marken. Sedan utför de samma övning men genom att glida framåt på två eller ett ben. 

Pladask:  Eleverna står först på stället på huk, sätter sig ned på baken och pressar hakan mot bröstet. Sedan gör de på samma sätt men i farten. Efter ”fallet” ställer de sig upp genom att vända sig på mage, ställa sig i krypställning och ta stöd med händerna och en av skridskorna mot isen. Därefter ställer de sig på huk och stiger sedan helt upp. 

Trafikljusen

Indelning: Eleverna står i en rad. 

Uppgifter: Alla har samma uppgifter. 

Redskap: Färgat papper 

Område: Avgränsat område 

Lärarens uppgift: Läraren ger anvisningar, sätter i gång och avslutar leken. 

Beskrivning av leken: Eleverna åker runt i en viss riktning, läraren visar med ett färgat papper rött eller grönt ljus och eleverna åker fritt eller stannar i enlighet med ljusen. 

Lekens slut: Läraren avslutar leken. 

Variation

Hämta föremål i grupper på tre. En elev i gruppen för ett föremål till ett visst ställe, stannar upp, åker till följande elev i gruppen och stannar. Eleven vidrör den följande eleven med handen, varefter han i sin tur åker iväg. 

Cirkling:  En cirkel markeras med koner och vid varje kon ska eleverna stanna på olika sätt (plogstopp, helt eller delvis, hockeystopp). 

Skridskoövning

Indelning: Eleverna indelas i grupper på 2–4 elever. 

Uppgifter: Alla har samma uppgifter. 

Redskap: Koner, klubbor 

Område: Avgränsat område 

Lärarens uppgift: Läraren ger anvisningar, sätter i gång övningen, anvisar eleverna under övningen, och avslutar övningen. 

Beskrivning av övningen: Eleverna åker framåt. Vid den första konen glider de, vid den andra vänder de och åker baklänges och vid den tredje konen stannar de tvärt och tar sedan fart på nytt. På långa rakor åker eleverna turvis fram- och baklänges. 

Övningens slut: Läraren ger tecken när övningen är slut. 

Variation

Balansövningar:  Eleverna stiger, glider eller hoppar över klubbor eller linjer och glider på ett ben. 

Skridskoåkning i en åtta:  Eleverna åker i en åtta framåt och de långa raka sträckorna baklänges. 

Teknikbanan:  Olika övningar kombineras till en stor teknikbana där eleverna åker framåt, i cirklar och kurvor, bromsar och åker baklänges.