Spel

Passning

Indelning: Eleverna indelas i par. 

Uppgifter
: Alla har samma uppgifter. 

Redskap
: Varje elev har en klubba och varje par dessutom ett spelredskap 

Område
: Ett fritt område eller ett område med markerade åkriktningar 

Lärarens uppgift:
Läraren ger anvisningar, sätter i gång övningen och anvisar eleverna under övningen. 

Övningens slut:
Läraren ger tecken när övningen är slut. 

Beskrivning av övningen
: Till en början är avståndet mellan eleverna en till två meter men det blir större under övningens gång. När den ena har passat spelredskapet och den andra inte ännu har tagit emot det, utför eleverna någon viss rörelse: de sätter sig till exempel ned, på huk, på mage etc. Övningen utförs först stillastående, senare längs en överenskommen bana. 

Variation:

Fri passning: Eleverna åker fritt på en plan i grupper på tre elever. Varje grupp har en boll som de passar till varandra. 

Passning och mål:
Eleverna åker på ett spelområde med två mål. De passar till varandra på långsidorna och skjuter till sist mot mål.
De kan också spela längs långsidorna så att en är anfallare och de övriga försvarare (eller två anfallare och en försvarare). Den som har bollen är alltid anfallare.
Eleverna kan öva sig att hantera sitt spelredskap vid olika ”stationer”, där de t.ex. ska åka mellan koner, skydda sitt spelredskap, passa mot sargen eller en planka, åka i kurvor, åka snabbt, skjuta mål.

Lagstafett

Indelning: Eleverna indelas i grupper på 3–5 elever. 

Uppgifter
: Alla har samma uppgifter. 

Redskap
: Klubbor och spelredskap 

Område
: 30 m x 30 m 

Lärarens uppgift:
Läraren ger anvisningar, sätter i gång leken och räknar poängen. 

Övningens slut:
Läraren ger tecken när övningen är slut. 

Beskrivning av övningen
: Eleverna åker från sitt led till spelredskapen, tar ett spelredskap och för det till en viss plats. Därefter åker han tillbaka, vidrör följande elev med handen, varvid den eleven upprepar samma sak. 

Variation


Prickskytte: Eleverna försöker skjuta spelredskapet in på målområdet. Det kan finnas flera målområden. Målområdena är poängsatta enligt svårighetsgrad. 

Svansleken

Indelning: Två lag med 4–6 elever i varje. 

Uppgifter
: Beroende på situationen är eleverna antingen anfallare eller försvarare. 

Redskap
: Repstumpar och en boll 

Område
: Avgränsat område 

Lärarens uppgift
: Läraren talar om reglerna, räknar poängen, sätter i gång och avslutar leken. 

Beskrivning av leken
: Alla elever i båda lagen har en svans innanför byxorna. Eleverna transporterar bollen genom att bära och kasta den och försöker få den i mål. Om en spelare lyckas ta motståndarens svans när han har bollen, går bollen över till hans lag. Den svanslöse får svansen tillbaka, så att alla hela tiden är med i leken. Det andra alternativet är att den som blir av med sin svans faller ur leken. 

Variation


Frisbee: Eleverna indelas i två eller fyra lag. Som mål används riktiga mål eller konmål. Storleken på målen kan varieras enligt spelarnas färdighetsnivå. Framför målet markeras en kastlinje. Den som har frisbeen i handen får inte röra sig. Spelet spelas på samma sätt som handboll genom att passa och ta sig fram till motståndarmålet. 

Smålagsspel

Indelning: Eleverna indelas i flera lag på 2–4 spelare. Lagen väljs slumpmässigt eller enligt färdighetsnivå. 

Uppgifter
: Alla har samma uppgifter. 

Spelområde
: 30–40 m x 20–25 m 

Lärarens uppgift:
Läraren ger anvisningar, sätter i gång spelet och övervakar att reglerna följs.

Spelets gång: Vid spelets början och efter varje mål sker avslag från planens mitt. Antalet godkända mål räknas och det lag som gjort flest mål vinner. 

Spelets slut:
Spelet är slut då läraren ger tecken eller då ett visst antal poäng eller mål uppnåtts. 

Variation

Lagen spelar utan att göra mål Lagen får en poäng för tre passningar i rad.
Antalet spelare varieras så att lagen har till exempel fem eller tio spelare.
Reglerna varieras Förutom de vanliga reglerna hittar man på nya, t.ex. att: ett mål godkänns om alla spelare i det anfallande laget har tagit sig över mittlinjen, endast mål som gjort på passningar godkänns, lagen måste passa tre gånger innan de skjuter mål.