Spel 

Passningsspel 

Planen indelas i mindre planer och eleverna i lag på 3–5 spelare. Områdena markeras och avgränsas med koner. Eleverna får röra sig fritt innanför området. Målet är att få fem passningar i rad att lyckas utan att motståndaren rör spelredskapet. Man får transportera spelredskapet mellan passningarna. Efter fem lyckade passningar, m.a.o. ”mål”, börjar motståndaren passa.

Spel

Planen indelas i mindre planer och eleverna i lag på 3–5 spelare. Man bestämmer på förhand vem som är försvarare och vem som är anfallare. Ett lag måste passa minst två gånger innan det gör mål för att målet ska godkännas. När ett lag erövrar spelredskapet av motståndaren, börjar räkningen om från början.

Blixtboll

Spelet spelas på små planer och följer reglerna för blixtboll. Eleverna tar sig fram med bollen genom att transportera den. De får passa, men endast bakåt och till sidorna. Då spelredskapet nått målområdet räknas det som mål. Man får passa när som helst men det är obligatoriskt om någon av motståndarlagets spelare med handen rör den som transporterar bollen på ryggen. Då måste den som transporterar stanna och inom två sekunder passa (bakåt eller till sidan). Annars går bollen över till motståndaren. Efter mål börjar det målgörande laget från sin mållinje.

Spel, anpassat smålagsspel

Eleverna spelar på små planer och spelarna turar om att vara målvakt. Av säkerhetsskäl får ingen annan än målvakten spela innanför målgården. Målskott får således inte heller skjutas innanför detta område.

”Boboll”

Planen delas i två delar. Vardera planen har tre bon plus ett hembo. Utelaget skjuter inte över huvudtaget. Innelagets spelare skjuter i tur och ordning spelredskapet mellan det första och tredje boet ut på planen och försöker sedan omedelbart ta sig medsols runt planen. Laget får en poäng varje gång spelaren passerar en kon. Utelaget får inte hindra spelaren. Spelarens runda är slut när utelaget får spelredskapet att träffa konen vid hemboet (man får även skjuta långt ifrån, men slagskott är förbjudna). Det är alltså möjligt att runda banan flera gånger. Då alla i innelaget har skjutit ett skott byter lagen roller. I en match kan man spela exempelvis tre omgångar.

Anpassat smålagsspel

Eleverna spelar på små planer och får göra mål endast direkt på en passning. I övrigt får bollen transporteras fritt.