Utrustning och säkerhet

Utrustning och underhåll

Skridskor

  • Skridskorna ska inte vara för stora, det ska finnas plats bara för en tunn yllestrumpa. 
  • Skridskorna ska stödja foten vid vristen.
  • Skenorna ska vara vassa och raka.

Underhåll och användning

  • Skridskorna ska spännas ända nerifrån. Snörena får ändå vara lösare vid tårna än vid vristen.
  • Snörena ska knytas så att skridskon stödjer vristen. Snörena ska inte surras runt skridskon eftersom det kan göra att fötterna domnar. Klipp bort överlopps snöre och knyt knutar i ändan av snörena. (Tips: Eleverna kan få som hemuppgift att knyta skridskosnörena.) 
  • Använd alltid skridskoskydd då du inte rör dig på is. 
  • Gå aldrig med skridskoskydd ut på isen. 
  • Torka skenorna efter användning. 
  • Förvara skridskorna utan skydden på.

Hjälm

  • Det är bra att använda hjälm med galler samt halsskydd och övrig utrustning på isen. Det lönar sig att kontrollera att alla elever har samma standard på sin utrustning.

Säkerhet

Både elever och lärare borde av säkerhetsskäl alltid använda hjälm på isen. Grupperna ska vara så små som möjligt om det är fråga om nybörjare. Det lönar sig att avgränsa området eleverna rör sig på med exempelvis koner och säga till eleverna att de absolut inte får överskrida gränslinjerna. Om eleven är nybörjare, kan du till en början hålla honom i armen. 

Trasiga klubbor ska repareras eller tas ur bruk. Eleverna kan, i stället för puck eller bandyboll, använda en mjukare boll, t.ex. tennisboll. Man kan också begränsa spelet med regler och till exempel komma överens om att klubban ska hållas under knähöjd och att slagskott är förbjudna. Eleverna kan indelas i grupper enligt färdighetsnivå eller så kan man fastställa vissa begränsningar för längre hunna elever: en elev måste till exempel spela med två beröringar eller måste passa, när han passerat en spelare ur motståndarlaget.

Till en början ska eleverna lära sig hur man faller och stiger upp på rätt sätt. Det är bra att uppmuntra eleverna under övningen. 

Lokala idrottsföreningar kan ofta hjälpa med utrustning och undervisning, så tveka inte att kontakta dem! Också grenförbundet kan vara till hjälp.