Käppgymnastik

Materialet om käppgymnastik har utarbetats i samarbete med Suomalainen Ryhtiliike ry.

Käppgymnastik erbjuder en hel uppsättning olika rörelser som lämpar sig för barn och unga. Rörelserna är enkla och aktiverar de stora muskelgrupperna och hela kroppen. Käppen är ett tillräckligt motstånd i styrke- och uthållighetsträning för barn och unga och med hjälp av käppen blir dessutom rörelsebanorna effektivare.

Genom käppgymnastik tränas kroppsuppfattningen, eftersom käppen stödjer och balanserar rörelserna. Käppgymnastiken är också utmärkt för att förbättra och upprätthålla rörelsebehärskningen och rörligheten. Käppgymnastikrörelser kan användas för att musklerna ska aktiveras i rätt ordning och för att förbättra kroppskontrollen. Vid tänjningsrörelser gör käppen det lättare att hitta tänjningskänslan och den underlättar till exempel tänjningsrörelser som utförs parvis.

Finländska tyngdlyftare och deras rörelse- och teknikträning har gett upphov till käppgymnastiken. År 1994 grundades Suomalainen Ryhtiliike ry för att utveckla och informera om käppgymnastiken samt utbilda ledare.

Tilläggsinformation: 

 • Painonnostoliitto (information bl.a. om gymnastik med stång och skivstång) 
 • Suomen latu (bl.a. gymnastikinstruktioner samt böcker och videor om käppgymnastik)
 • Finlands ryggförbund > Tips för gymnastik i skolan


Råd till läraren

Effekterna av käppgymnastik

 • Muskelkonditionen stiger 
 • Den allmänna konditionen stiger
 • Eleverna lär sig rätt lyftteknik
 • Ryggskador förebyggs
 • Muskelbalansen förbättras 
 • Hållningen förbättras
 • Koordinationen utvecklas
 • Kroppsuppfattningen förbättras
 • Rörligheten ökar'
 • Muskelvård hör till programmet 
 • Skador förebyggs


Käppen som redskap


En käpp som är avsedd för käppgymnastik har samma mått som en tyngdlyftningsstång, 1,30 m lång och 28 mm tjock, är av trä och har markeringar för var man håller i den. På glasfiberversionen finns instruktioner på sidan av käppen. Glasfiberkäppar finns också att få med teleskopskaft, som kan skjutas in så att käppen kan tas med t.ex. på en resa. Gymnastikkäppar kan köpas på varuhus och i sportaffärer. Man kan också använda en stav, racket, ett borstskaft eller snöre.
Käpparna är billiga och tar lite utrymme. De är lätta att använda och hjälper en att utföra rörelsen rätt och effektivt. Man ser och känner käppens rörelse och det är lätt att följa ledarens eller lärarens exempel. Läraren kan också utgående från elevernas rörelser dra slutsatser om deras färdighetsnivå och kondition samt eventuell muskelobalans. 

Traditionell käppgymnastik är enkel och klar men eleverna blir mera inspirerade och motiverade om den ”kryddas” lite. Eleverna kan använda käppen vid uppvärmning och tänjning både inomhus och utomhus, också på vintern. En klubba eller stav fungerar bra som redskap utomhus. 

Program för käppgymnastik 

Läraren väljer basrörelser som är lämpliga med tanke på elevernas utgångsläge och kondition. Extra rörelser tas med utgående från gruppens mål och förutsättningar. När man undervisar barn och unga, kan basrörelserna göras lite fantasifullare, så att intresset och motivationen hålls uppe. Muskulaturen i händerna aktiveras redan av att man håller i käppen och käppen gör att rörelserna blir effektivt slutförda. I de stora rörelserna aktiveras alla de stora muskelgrupperna.
Det lönar sig att börja med de enklaste rörelserna och sedan övergå till svårare, beroende på elevernas rörlighet, koordination och muskelkondition. När käppgymnastiken läggs upp på det här sättet är den trygg. I ett senare skede av träningen ska läraren fästa uppmärksamhet vid elevernas prestationsteknik för att gymnastiken ska vara effektiv. Eleverna börjar med lätta rörelser så att läraren kan kartlägga deras utgångsläge och beakta riskfaktorer. Man kan börja med enkla former av basrörelserna och sedan träna och pröva sig fram till den slutliga rörelsen.