Klasserna 3–4

På den här sidan finns tips för undervisning i korgboll i klasserna 3–4. Under rubriken Övningar hittar du lekar och övningar för den här åldersklassen som hjälper dig att lägga upp en meningsfull och bra gymnastiklektion.
Under Spelmodeller finns referensspel som passar åldern. Under Tips får du goda råd som lönar sig att beakta då du undervisar i korgboll i klasserna 3–4. Övningarna och spelmodellerna är planerade så att lättare kommer före svårare. Beroende på elevernas färdighetsnivå lönar det sig också för läraren att läsa råden för de högre och de lägre klasserna. 

Övningar

Parvis kull med dribbling 

 • Båda eleverna har boll. 
 • Den ena eleven jagar den andra. 
 • Om jägaren lyckas röra vid den andra, byter eleverna roller. '
 • Med cirka 30–45 sekunders mellanrum gör jägaren på lärarens tecken en extra övning (exempelvis muskelövningar).

Bollhantering på stället

 • Eleverna roterar bollen i luften runt huvudet, kroppen, vristerna (byt riktning, tura om, gör olika banor) 
 • I luften i en åtta mellan benen (byt riktning) 
 • Eleverna kastar bollen i luften, klappar (1–5 gånger) och tar emot bollen (variera klappning: framför, bakom ryggen, bakom nacken, mellan benen etc.). 
 • Eleverna håller bollen i luften mellan benen med båda händerna, byter och tar i bollen bakom ifrån utan att bollen rör marken (till en början kan bytet ske då bollen studsar). 
 • Eleverna gör på samma sätt som i föregående övning, men med ena handen framför och andra handen bakom. Händerna byter plats framifrån bak och tvärtom.
 • Eleverna dribblar bollen framför sig från den ena sidan till den andra (beröring endast med fingrarna). 
 • Eleverna dribblar bollen bredvid sig med en hand som styr bollen framåt och bakåt (samma övning med andra handen).
 • Eleverna studsar bollen i en åtta (variera höjd, antal studsar).
 • Eleverna står bredbent och studsar bollen mellan benen från den ena handen till den andra (flyttar ibland det ena benet framför). 
 • Samma som föregående, men eleverna hoppar när de byter hand (benen går framåt och bakåt).

Dribbling och passning med en boll, två led mittemot varandra

 • Eleverna passar och byter led 
 • Eleverna dribblar på olika sätt (högt, lågt, turvis med händerna etc.) och ger bollen vidare

Dribbling och passning med två bollar, två led mittemot varandra (de första i leden har boll)

 • Eleverna dribblar, byter hand då de möter varandra, ger bollen vidare
 • Eleverna dribblar, fintar då de möter varandra, ger bollen vidare 

Poängtävling parvis – Åsna

 • Den ena av eleverna väljer en plats att kasta korg ifrån och om han lyckas måste också hans par få bollen i korgen. 
 • Om paret inte lyckas, får han en bokstav. 
 • Om den första eleven misslyckas, får den andra eleven välja plats först. 

Lay up med en studs

 • Eleven håller i bollen och startar från straffkastlinjen. 
 • Om han är högerhänt, stiger han med vänstra foten i kors framför den högra foten. 
 • När vänstra foten tar i marken studsar han bollen en gång på högra sidan av kroppen i riktning mot korgen.
 • Därefter tar han i bollen, gör en s.k. lay up, d.v.s. tar två steg mot korgen och kastar bollen med högra handen (via plankan) i korgen. 
 • Lay up från högra sidan av korgen följer rytmen höger fot-vänster fot (från vänster tas stegen i motsatt ordning). 
 • Det första steget är långt och det andra kort och studsande.


Spelmodeller 

A. Match utan dribbling


Matchens syfte

En match utan dribbling är en tillämpning av en passningsmatch (se klasserna 1-2) som liknar korgboll. Bollen rör sig enbart via passningar. Eleverna får inte dribbla bollen utan rör sig endast med hjälp av roteringsfoten.
Tanken är att det anfallande laget ska avancera till motståndarens korg genom att passa till varandra. Målet är att eleverna tränar den grundläggande tekniken i korgboll, som att passa, ta emot och kasta bollen samt att röra sig utan boll.
I  matcher utan dribbling lönar det sig (åtminstone i början) att tillämpa undantagsregeln att man inte får rycka bollen av motståndaren. På det viset löper matcherna betydligt smidigare. 

Spelplan och utrustning 

Spelplanen ska vara ett avgränsat område med korgar på båda kortsidorna. Det är bra om det är möjligt att spela i planens tvärriktning i korgarna som finns på planens långsidor. I en match utan dribbling används samma sid- och kortlinjer som i korgboll.
Som spelredskap duger små korgbollar (storlek 5), mjuka bollar eller lekbollar som studsar. 

Matchens gång

I en match utan dribbling spelar två lag med 3–4 spelare i varje. Matchen börjar med att en spelare ur vartdera laget ställer sig i mitten av planen för uppkast. De övriga spelarna ställer sig i en ring runt dem. Läraren kastar underifrån upp bollen och spelarna i mitten hoppar och försöker slå bollen med ena handen (handflatan) till en spelare i sitt eget lag. Det lag som får bollen börjar sitt anfall och det andra laget försvarar. 

Tanken är att det anfallande laget genom att passa till varandra ska avancera till motståndarens korg och försöka kasta bollen i korgen. Det försvarande laget ska försöka hindra såväl passningar som skottförsök. När spelarna i det försvarande laget får bollen blir de anfallare som avancerar mot motståndarnas korg och försöker kasta bollen i korg. För ett lyckat målskott får laget två poäng. Efter ett mål börjar det försvarande laget anfalla så att den första passningen ges genom inkast under korgen bakom kortlinjen. 

Matchen kan spelas en viss tid (exempelvis fem minuter) eller till ett visst antal poäng (till exempel 10 poäng). Det lag vinner som fått flera poäng eller snabbast fått poäng. 

Läraren ska uppmana eleverna att försöka hitta lediga platser på planen och att passa via marken. Barn samlas ofta som magneter kring en boll och då är det betydligt svårare att få flera passningar i rad att lyckas. Genom att understryka att de ska springa dit som bollen är på väg, lär de sig att använda planen så som man gör i alla bollspel. Då eleverna passar via marken ser de konkret betydelsen av att vara ledig. En passning som studsar via marken lyckas bara om det inte finns någon försvarare eller andra hinder emellan.

Variation

När eleverna blir skickligare kan man införa en regel som säger att spelarna får studsa bollen en eller två gånger varje gång de har bollen. På det sättet får anfallarna möjlighet att välja mellan att passa, kasta eller dribbla bollen. De har också möjlighet att använda olika skottfinter och dribblingsfinter effektivt. 

B. Tillämpning: Match med spelfördelare

I en match med spelfördelare spelar alla elever utan dribblingar med undantag av de två spelfördelare som lagen har. Spelfördelare kan vara 

a. läraren i bägge lagen
b. samma elev i bägge lagen
c. två spelare, en per lag. 

Spelfördelaren kastar inga korgar, utan hans uppgift är att dribbla upp bollen då hans lag står i tur att anfalla. Det här gör det möjligt att snabbare få bollen över till den andra planhalvan. Efter att spelfördelaren har dribblat upp bollen passar han den till en ledig anfallare och väntar sedan vid sidlinjen till nästa tur. De andra spelarna spelar på normalt sätt utan dribblingar. 

Det är bra om spelfördelaren har bra bollteknik. Läraren gör klokt i att påpeka för eleverna hur viktigt det är att snabbt flytta plats. När försvararna får bollen, ska de så snabbt som möjligt förpassa den till spelfördelaren. De andra spelarna ska så snabbt som möjligt springa och söka en ledig plats vid motståndarnas korg. Spelfördelaren ska dribbla och passa bollen till en ledig spelare. 

C. Match med en korg, 3 mot 3 

Matchens syfte 

Att spela med endast en korg är en bra modell för stora grupper.
Eleverna lär sig grunderna i anfall och försvar då de spelar på endast en planhalva. Särskilt viktigt är att betona att eleverna rör på sig efter att de passat.
I matcher med endast en korg, 3 mot 3, lönar det sig (åtminstone i början) att tillämpa undantagsregeln att man inte får rycka bollen av motståndaren. På det viset löper matcherna betydligt smidigare. 

Spelplan och utrustning

Spelplanen ska vara ett avgränsat område med en korg på kortsidan. Spelet börjar vid en markerad linje, som finns på cirka 6 meters avstånd från korgens mittpunkt. Det är bra om det är möjligt att spela i planens tvärriktning i korgarna som finns på planens långsidor. I matchen används samma sid- och kortlinjer som i korgboll.
Som spelredskap duger små korgbollar (storlek 5), mjuka bollar eller lekbollar som studsar.

Matchens gång

I en match med en korg, 3 mot 3, spelar två lag med 3–4 spelare i varje. Matchen spelas i en korg med tre spelare åt gången.
Man drar lott om vilket lag som börjar. Matchen börjar med en passning bakom startlinjen. Efter varje korg byter anfallare och försvarare roller. Matchen fortsätter då en försvarare ger bollen till en anfallare bakom startlinjen, varvid anfallet inleds med en passning.

Vid foul, överträdelse eller om bollen går ut får alltid motståndaren börja bakom startlinjen, på samma sätt som i föregående. Om det försvarande laget tar bollen av motståndaren vid en retur eller vid en dribbling eller passning, ska laget endast föra bollen bakom startlinjen och sedan fortsätta spelet utan någon särskild första passning.

En försvarare får inte rycka bollen ur anfallarens händer. Försvaren ska hindra anfallaren från att kasta, passa eller börja dribbla bollen utan att röra vid honom. Anfallaren som har bollen måste ändå inom 5 sekunder passa eller börja dribbla bollen. Om anfallaren inte klarar av det, räknas det som en överträdelse och bollen går över till det försvarande laget.

För ett mål får lagen två poäng. Anfallstiden är obegränsad. 3-sekundersregeln tillämpas inte. Lagen får göra fria antal byten i samband med spelavbrott. Det lag som först fått 20 poäng vinner matchen. Om spelet inte avgörs inom 10 minuter, meddelar läraren eller övervakaren att lagen ännu får försöka kasta en sista korg. Den sista korgen avgör i så fall spelet. 

Till övriga delar tillämpas normala regler för korgboll.
 

Tips

Det lönar sig att tänka på följande saker då du planerar en lektion i korgboll. 

1. ”Oroliga bollar” 

 • Studsandet av bollar för mycket oväsen. 
 • Låt inte eleverna studsa samtidigt som du ger instruktioner. 
 • Använd bollkorgar eller andra förvaringsplatser för överlopps bollar.

2. Gruppindelning

 • Det blir lätt ”kaos” när eleverna tränar att kasta, passa och dribbla. 
 • Var noggrann med gruppindelningen och instruktionerna.

3. Differentiering

 • För att eleverna ska lära sig krävs övningar på olika nivå och individuella anvisningar. 
 • Det optimala är att elever med färdigheter på samma nivå tränar och spelar tillsammans.

4. Lagstorlek

 • Det är viktigt att alla elever känner sig viktiga då de spelar. 
 • Lagen ska bildas så att alla spelare får röra bollen så ofta som möjligt. 
 • Det lönar sig inte att spela matcher med större lag än 4 mot 4.
 • Om det är en stor grupp kan man använda s.k. kedjebyten. 

5. Regler

 • Reglerna i korgboll är ganska komplicerade.
 • I skolgymnastiken är det bra att förenkla reglerna och ha egna regler, till exempel
 • Man får inte rycka bollen ur händerna 
 • antalet studsar är begränsat
 • ett första steg är tillåtet. 
 • En del av spelarna kan ha en särskild uppgift och därigenom specialregler 
 • exempelvis spelfördelare.

6. Grenspecifikt

 • Det är viktigt att använda båda händerna i korgboll.
 • Låt eleverna träna allt både med högra och vänstra handen.