Klasserna 5–6


Här finns tips för undervisning i korgboll i klasserna 5–6. Under rubriken Övningar hittar du lekar och övningar för den här åldersklassen som hjälper dig att lägga upp en meningsfull och bra gymnastiklektion.
Under Spelmodeller finns referensspel som passar åldern. Under Tips får du goda råd som lönar sig att beakta då du undervisar i korgboll i klasserna 5–6. 

Övningarna och spelmodellerna är planerade så att lättare kommer före svårare. Beroende på elevernas färdighetsnivå lönar det sig också för läraren att läsa råden för de högre och de lägre klasserna.

Övningar

Passningskull

 • Eleverna spelar på ett avgränsat område, till exempel lika stort som en volleybollplan.
 • Två elever är jägare. 
 • De andra eleverna rör sig inom området antingen springande eller dribblande en korgboll. 
 • Jägarna får röra sig med bollen endast med hjälp av roteringsfoten. 
 • Syftet är att ”bränna” de andra genom att röra dem med bollen (sträcka ut den). 
 • Jägarna passar bollen till varandra och tar sig närmare de andra utan boll. 
 • Den som blir bränd förvandlas till jägare.

Ultimate med korgboll

 • Eleverna får röra sig med boll endast med hjälp av roteringsfoten. 
 • De avancerar genom att passa och röra sig utan boll. 
 • När en spelare tar emot en passning av det egna lagets spelare inom motståndarens målområde blir det mål.

Bollhantering i farten (eleverna rör sig exempelvis framlänges från den ena sidlinjen till den andra och baklänges tillbaka).

 • Eleverna roterar bollen runt kroppen, huvudet
 • Eleverna roterar bollen i luften i en åtta samtidigt som de springer 
 • Eleverna springer och dribblar med högra eller vänstra handen (svårighetsgraden ökar om de samtidigt lyfter knäna framåt eller bakåt, roterar med den lediga armen etc.) 
 • Eleverna dribblar bollen vid varje steg mellan benen (inifrån och utifrån)
 • Handbyten på olika sätt; framför, bakom ryggen, mellan benen etc.

Bollkamp

 • Alla elever har en boll som de dribblar inom ett avgränsat område.
 • De samlar poäng genom att slå ut andras bollar och undviker minuspoäng genom att skydda sin egen boll.
 • Då bollen går utanför området hämtas den snabbt och spelet fortsätter.
 • Till slut räknas alla poäng.

Utespelarnas rörelser

Eleverna tränar med hjälp av en stol eller kon (inbillad försvarare) anfallsrörelser som är effektiva då man ska kasta korg i matcher, till exempel 

 • skottfint + korssteg + 1 studs + lay up 
 • passningsfint + 1–2 studsar + kast.

Träning för numerärt överläge

 • Eleverna tränar snabba anfall från mitten av planen, där anfallaren har numerärt överläge. 
 • Till exempel två eller tre anfallare mot en försvarare. 
 • Syftet med övningen är att eleverna ska lära sig att snabbt och effektivt kasta korg och att kreativt läsa spelet. 
 • Anfallare och försvarare byter roller med jämna mellanrum.

Träning i att kasta korg, poängtävlingar

 Kasta med två bollar 

o Eleverna står i led och kastar straffkast så att den första i ledet kastar först.
o Om straffkastet misslyckas, får eleven försöka kasta på nytt från valfritt ställe.
o Om den som står som följande i kön lyckas kasta korg innan den första, faller den första eleven ur spelet.
o Efter ett mål returneras bollen snabbt till den första i ledet.
o Vinnare är den elev som blir sist kvar.

21 poäng/Manhattan

 • En elev börjar genom att kasta bollen från straffkastlinjen. 
 • Eleverna kastar turvis bollen mot korgen. 
 • De får kasta från det ställe de står när de fångar en retur (med boll får de endast röra sig med hjälp av returfoten).
 • Om kastet går i korg, får eleven två poäng. 
 • Efter det får han fortsätta kasta i lugn och ro från straffkastlinjen så länge tills bollen går i korg. Varje straffkast ger en poäng. 
 • Om kastet helt missar korgen, faller elevens poäng till närmaste tiotal (0/10/20). 
 • Efter en miss börjar följande elev kasta från straffkastlinjen. 
 • Den som först får 21 poäng vinner spelet.


Spelmodeller

A. Match 3 mot 3 – snabbt spel med spelfördelare

Matchens syfte

Syftet är att eleverna får träna att ständigt byta från anfall till försvar och vice versa, vilket är typiskt för korgboll. I korgboll är alla spelare både anfallare och försvarare.
Spelplan och utrustning
Spelplanen ska vara ett avgränsat område med korgar på båda kortsidorna. Det är bra om det är möjligt att spela i planens tvärriktning i korgarna som finns på planens långsidor.
En liten korgboll (storlek 5) är det bästa spelredskapet.

Matchens gång

I matchen spelar två lag som vid matchens början står under sin egen korg bakom kortlinjen. Tre spelare ur vartdera laget spelar åt gången. Varje lag anfaller först, försvarar sedan (eller tvärtom) och när de fått en retur ställer de sig åt sidan och väntar på sin nästa tur. Nästa tur börjar igen när det egna lagets spelare har fått en retur eller annars lyckats få bollen. Också om motståndaren kastar korg börjar en ny tur. Turen börjar alltid med en passning till spelfördelaren.
Spelfördelaren har samma uppgift som i match med spelfördelare (se Spelmodeller för klasserna 3–4). Spelfördelaren kastar inte korg utan ska så snabbt som möjligt flytta spelets tyngdpunkt från försvar till anfall. Spelfördelaren kan vara
a. läraren i bägge lagen
b. samma elev i bägge lagen
c. två spelare, en per lag.

Lagens poäng räknas ihop. Poängen räknas i enlighet med normala korgbollsregler. Inga straffkast kastas, utan efter en foul fortsätter matchen från sidlinjen.
Matchen kan spelas en viss tid (exempelvis 10–15 minuter) eller till ett visst antal poäng (till exempel 20 poäng). Det lag vinner som fått flera poäng eller snabbast fått poäng.

Variation

Matchen kan också spelas 2 mot 2 eller 4 mot 4. Om man spelar med lag på 4 spelare lönar det sig inte att ha en skild spelfördelare utan gruppen kommer på förhand överens om vem som ska dribbla upp bollen.

 

B. Normal match 3 mot 3 eller 4 mot 4 

Matchens syfte

När lagen är små, deltar spelarna aktivare i spelet. Målet är att alla spelare på planen ska röra bollen så mycket som möjligt. 

Spelplan och utrustning

Spelplanen ska vara ett avgränsat område med korgar på båda kortsidorna. Det är bra om det är möjligt att spela i planens tvärriktning i korgarna som finns på planens långsidor.
En liten korgboll (storlek 5) är det bästa spelredskapet. 

Matchens gång

Det lönar sig att spela i perioder på högst 10 minuter eller till högst 20 poäng. Det lag vinner som fått flera poäng eller snabbast fått poäng.


Tips

Det lönar sig att tänka på följande saker då du planerar en lektion i korgboll.


1. ”Oroliga bollar”

 • Studsandet av bollar för mycket oväsen. 
 • Låt inte eleverna studsa samtidigt som du ger instruktioner. 
 • Använd bollkorgar eller andra förvaringsplatser för överlopps bollar.

2. Gruppindelning 

 • Det blir lätt ”kaos” när eleverna tränar att kasta, passa och dribbla. 
 • Var noggrann med gruppindelningen och instruktionerna.

3. Differentiering

 • För att eleverna ska lära sig krävs övningar på olika nivå och individuella anvisningar. 
 • Det optimala är att elever med färdigheter på samma nivå tränar och spelar tillsammans.

4. Lagstorlek

 • Det är viktigt att alla elever känner sig viktiga då de spelar. 
 • Lagen ska bildas så att alla spelare får röra bollen så ofta som möjligt. 
 • Det lönar sig inte att spela matcher med större lag än 4 mot 4. 
 • Om det är en stor grupp kan man använda s.k. kedjebyten.

5. Regler

 • Reglerna i korgboll är ganska komplicerade.
 • I skolgymnastiken är det bra att förenkla reglerna och ha egna regler, till exempel
  • man får inte rycka bollen ur händerna 
  • antalet studsar är begränsat 
  • ett första steg är tillåtet. 
 • En del av spelarna kan ha en särskild uppgift och därigenom specialregler, exempelvis spelfördelare 

6. Grenspecifikt 

 • Det är viktigt att använda båda händerna i korgboll. 
 • Låt eleverna träna allt både med högra och vänstra handen.