Redskap

Bollar

Man kan använda en eller flera bollar under en lektion. Bollens storlek och material spelar egentligen ingen roll, så en volleyboll duger till exempel bra. Ju flera bollar man har, desto lättare går det ändå att genomföra en lektion på ett vettigt sätt.
På tävlingsnivå spelar yngre barn (under 12 år) med en s.k. miniboll (storlek 5). C-juniorerna (12–14-åringar) och damerna spelar med en s.k. C-boll (storlek 6). A- och B-pojkarna (över 14 år) samt männen spelar med stor boll (storlek 7).
I skolgymnastiken rekommenderas miniboll i de lägre klasserna (1–6) och C-boll i klasserna 7–9. I klass 1–6 går det också bra att använda andra bollar, såsom volleybollar eller andra bollar som är gjorda av mjukare material än korgbollar.

Korgarna

Grundidén i korgboll är att få bollen i korgen. Ju flera korgar salen har, desto flera grupper kan eleverna indelas i. Det ökar igen möjligheterna för ändamålsenliga övningar.
Yngre barn (under 12 år) spelar på tävlingsnivå i korgar som sitter på 260 cm höjd från golvet. Äldre spelare spelar i korgar som är 305 cm från marken. Det är alltså bra om det går att justera korgarna.
I skolgymnastiken rekommenderas låga korgar i klasserna 1–6 och högre korgar i klasserna 7–9 och uppåt. I de lägre klasserna kan korgarna t.o.m. sänkas ännu mera om det är möjligt. För att underlätta undervisningen i de lägre klasserna kan korgarna vara olika stora och på olika höjd, allt efter behov.

Bollpump

Fastän bollens storlek och material inte har någon särskild betydelse, måste bollen ha tillräckligt med luft. En tom boll studsar inte och det gör det svårt att träna. Till alla lärares basutrustning hör därför en liten bollpump som är lätt att ha med sig.

Visselpipa

Studsandet av bollar för oväsen, så en visselpipa är ett utmärkt redskap för läraren när han vill påkalla elevernas uppmärksamhet.

Koner

Koner är bra att ha för att avgränsa områden och övningar. Ett lämpligt antal är 4–16 koner. Storleken på konerna spelar ingen roll.

Västar eller band

Västar och band är effektiva hjälpmedel i spel och lekar. De behövs speciellt när man spelar med flera lag. Det är bra om det finns västar eller band i flera färger och åtminstone 5 stycken av varje färg.