Lärarhandledningar

Zooma in på historia 7–9, lärarhandledning

Zooma in på Historia 7–9, del 1 är ett läromedel som är lätt att läsa och lätt att förstå. Det lämpar sig väl för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter. Det kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel.

Lärarhandledningen innehåller bl.a. undervisningstips och facit till varje kapitel samt beskrivning av arbetsmetoder och information om special- och ämnesundervisning.

Nudlar och pannakaka, lärarhandledning

Nudlar och pannkaka är en kombinerad läse- och övningsbok i svenska som andraspråk. Den är avsedd för elever i årskurs 3–6, men kan väl tillämpas efter språkkunskaper i senare årsklasser.

Lärarhandledningen innehåller

- undervisningstips till varje kapitel
- kopieringsunderlag
- tips på spel och funktionella inlärningsövningar
- beskrivning av arbetsmetoder
- information om ämnet svenska som andraspråk och litteratur.

Salam – islams väg, lärarhandledning (årskurser 1–4)

Salam – islams väg är en ny serie läroböcker för undervisning i den islamska religionen. Läromedlet omfattar en textbok, en övningsbok och lärarhandledning.

Lärarhandledningen innehåller bl.a. undervisningstips. Där beskrivs också de olika kapitlens mål.

Människor emellan - ungdomernas material

Läromedlet Människor emellan är ett hjälpmedel för att träna sociala färdigheter.

Ungdomarnas övningar finns på den här webbsidan, men bakgrundsinformationen till övningarna finns i läroboken Människor emellan. Boken innehåller också övningar för barn och vuxna.