Goda modeller

Utbildningsstyrelsen stöder utvecklingen av goda modeller och arbetssätt t.ex. genom olika projekt.

Goda modeller är en webbtjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering. Förslag kan lämnas in av lärare, handledare, utvecklare, projektaktörer, rektorer – vem som helst som själv eller tillsammans med andra vill dela med sig av en god modell som utvecklats. En god modell kan vara en metod eller ett arbetssätt som har utvecklats för stödjande av undervisning och lärande, utveckling av samarbete, planering och organisering av verksamhet, nätverkande, utbildning av undervisningspersonal eller utvärdering.

Bekanta dig med tjänsten eller lämna själv in ett förslag: Goda modeller