IT i skolan

It och digitala arbetssätt hör till skolans vardag.  Den här sektionen av Edu.fi  tar upp allmänna aspekter kring it i skolan, både vad gäller säker användning av nätet och också tips om sociala medier i undervisningen.

 

 

På gång (IT i skolan)

Temat för Nordic@BETT 2018 seminarium är COMPUTATIONAL THINKING i skolor i Norden

Utbildningsstyrelsen ordnar tillsammans med de andra nordiska länderna, Norge, Sverige och Danmark, ett seminarium i samband med Nordic@BETT evenemanget i London torsdagen den 25. januari kl. 13.30 – 16.30

Res med din klass Norden runt - delta i nordisk skolchatt 20.9

Den 20 september 2017 kan skolklasser i hela Norden ännu en gång delta gratis i Nordisk Skolchatt och åka på upptäcktsfärd i hela Norden.

e-läromedel för yrkesutbildningen i svenska som andraspråk

I serien ingår sju olika yrkesrum. De är Frisörsalong, Mjölkgård, Supermarket, Restaurangkök, Kontor, Garage och Patientrum.

Nytt e-läromedel: Svamputflykt

e-Läromedlet Svamputflykt består av sex olika avsnitt med övningar i anknytning till svampplockning. Syftet med materialet är göra elever i årskurs 3-6 med svenska som andraspråk bekanta med våra svampar och med vår svampplockningskultur. e-Läromedlet är gratis och producerat av Utbildningsstyrelsen.

Opeka-verktyget - kartlägg och evaluera nivån på IT-användningen

Opeka är ett kostnadsfritt nätbaserat verktyg som lärare och skolor kan använda för att evaluera nivån på användningen av IT i skolans undervisning. Opeka ger lärarna samt skolans och kommunens representanter information om deras egna IKT-förutsättningar i förhållande till andra lärare, skolor och situationen på nationell nivå.