Att använda sociala medier i undervisningen

Den digitala skolan kan liknas vid en allmän mötesplats, som behöver gemensamma strategier för sociala medier och anvisningar om hur lärare, elever, studerande och andra aktörer kan utnyttja medier, kommunicera och lära sig på ett mångsidigt, tryggt, kollaborativt och ansvarsfullt sätt.

Skolans digitala synlighet skapas gemensamt i de sociala medier som används, som t.ex. skolan webbplats. När det finns ett gemensamt mål förstår skolans alla aktörer bättre betydelsen av sociala medier i undervisningen och nya sätt att verka kan utvecklas gemensamt.

Materialet Att använda sociala medier är avsett att stödja rektorer, lärare och elever. Materialet främjar utvecklandet av de strategier som beskrivs i rekommendationen om sociala medier och innehåller konkreta råd och länkar. Länkarna hjälper även eleverna att hitta svar på många av frågorna som finns i materialet.

Översättning: F:ma Christel Forsblom
Sakgranskning: Joakim Granqvist

Mer info ger

expert Tina Heino
fornamn.efternamn(at)oph.fi