Mobila enheter i skolan

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en del av skolornas vardag. Guiden har tagits fram särskilt för den grundläggande utbildningen, men med att beaktande de studerandes ålder och behov av handledning kan man dra nytta av den även i gymnasiet och inom yrkesutbildningen. Fokus i guiden ligger på de juridiska aspekterna.

Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan

Blanketter

Modell för överenskommelse om elevens användning av egna enheter i skolan (docx)

Modell för överenskommelse om villkor för användning av skolans datatekniska enheter i hemmet (docx)

Goda modeller

Tävlingen Bästa praxisen för skolornas mobilkultur

De prisbelönta skolornas modeller på tjänsten Goda modeller:

Kännykät taskutietokoneena äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa

Leivontatyyppejä oppimassa

Opi liikkumalla

Stödmaterial

Stödmaterial riktat till skolans personal

It och digitala arbetssätt i undervisningen

Utarbetande av ordningsregler

Säkerhetsmanual för undervisningsväsendet

Upphovsrätt (tekijänoikeus.fi)

Mediekunskapsskolan (Mediataitokoulu.fi)

Mediekunskap (Mediekunskap.fi)

Mannerheims barnskyddsförbund – Mediakasvatus (på finska)

Centralförbundet för Barnskydd – Barns integritetsskydd i digitala medier (på finska)

Rädda barnen – Digiboom (på finska)

Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa (på finska)

Rakentavaa vuorovaikutusta - Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn (på finska)

Poliisitube (på finska)

Stödmaterial riktat till barn, unga och deras vårdnadshavare

10 goda råd om internet – Netikett på lättläst svenska (Lärum)

Rädda barnen – Digiboom (på finska)

Mannerheims barnskyddförbund – Hjälptelefonen och -nätet för barn och unga

Ungdomsliv.fi

Polisen.fi – om du misstänker ett brott

Brottsofferjouren