Upphovsrätt

Piratfabriken
Det nätbaserade läromedlet informerar om vilket skydd upphovsrätten ger, vem som skyddas och varför. Läromedlet innehåller också en serie, en lärarguide, en stordiaserie, PowerPoint-presentationer m.m. Utgivare: Upphovsrättens informations- och övervakningscentral (TTVK) och LYHTY – Utövare och företagare inom skapande arbete i samarbete med Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet.

KOPIRAITTI – upphovsrätts-abc
Guiden tar upp upphovsrättsfrågor som berör skolundervisningen men ger också svar på frågor som kan uppstå hemma i vardagen. Utgivare: Kopiosto och undervisnings- och kulturministeriet

Kopiostos broschyrer
Kopiosto publicerar broschyrer som beskriver upphovsrätten, indrivningen av upphovsrättsersättning och betalningen av ersättning till utövare av skapande arbete.

Creative Commons
En tjänst som hjälper författare och rättsinnehavare att definiera på vilka villkor deras digitala verk står till allmänhetens förfogande. Med hjälp av tjänsten kan rättsinnehavare själva förse sina verk med beskrivningar av rättigheterna. För information på svenska byt ut webbadressens 'fi 'mot 'se'.