Säker på nätet

På sidorna Säker på nätet finns länkar till webbplatser med olika slags material kring internetsäkerhet som kan användas i skolan. Till vänster hittar du materialet Du bestämmer, som innehåller diskussionsuppgifter och filmer på temat integritet på webben.

 

 

 

 

Se även

Mediekunskapsskolan (Kavi.fi)
Mediekunskap.fi

insafe (EUN, engelska)

Kolla Källan
(Skolverket, Sverige)
Mediekompass (TU, Sverige)
Statens medieråd (Sverige)