Sociala medier i skolan

Användning av sociala medier i undervisning och skola ökar år för år. Här finns samlat material på temat, bland annat rekommendationer, samt tips och stödmaterial för själva undervisningsarbetet.

Se även

Integritet i sociala medier (Skolverket, Sverige)
Sociale medier (EMU.dk, Danmark)