Sociala medier - vad är det?

Det uppdaterade materialet Sociala medier - vad är det? är en upptäcktsresa för den som vill bekanta sig med sociala medier och dess nytta i undervisning och lärande.

"Varje lärare borde ha grundläggande kunskaper om sociala medier, eftersom de utgör en central del av kommunikations- och samarbetskulturen. En stor del av de unga spenderar sin tid på sociala medier. Sociala medier är mycket mer än tidsfördriv. De öppnar en mångsidig skattkammare av lärresurser och erbjuder behändiga verktyg för hantering och byggande av kunskap." Ur materialet

Sociala medier - vad är det? (pdf)

Manus
Anne Rongas 2011-2012

Svensk bearbetning
Joakim Granqvist 2012-2013