Lektionsplaner

Avsikten med lektionsplanerna är att ge lärare konkreta redskap för undervisningen i programmering. Lektionsplanerna kan användas som sådana eller formas om enligt eget behov. Målgruppen för materialet är i regel eleverna i årskurserna 1–6, men om det är ändamålsenligt kan man även pröva delar av materialet på något äldre elever.

Cupsong

Rekommenderad årskurs: F-2
Tidsåtgång: 45 minuter
Läroämnen: musik
Cupsong (pdf) / Cupsong (docx)

Öva på klockan

Rekommenderad årskurs: F-2
Tidsåtgång: 45 minuter
Läroämnen: omgivningslära
Klockan (pdf) / Klockan (docx)

Animera en egen fabel

Rekommenderad årskurs: 2-4
Tidsåtgång: 1-3 lektioner
Läroämnen: modersmål, bildkonst
Animera fabel (pdf) / Animera fabel (docx)

Finlands städer

Rekommenderad årskurs: 3-6
Tidsåtgång: 90 minuter
Läroämnen: omgivningslära (geografi)
Finlands städer (pdf) / Finlands städer (docx)

Utforska geometri

Rekommenderad årskurs: 3-6
Tidsåtgång: två lektioner
Läroämnen: matematik
Geometri (pdf) / Geometri (docx)

Interaktiv presentation

Rekommenderad årskurs: 1-6
Tidsåtgång: 60 minuter
Läroämnen: exempelvis modersmål, språk, samhällslära
Presentation (pdf) / Presentation (docx)

Omvandla

Rekommenderad årskurs: 4-6
Tidsåtgång: 90 minuter
Läroämnen: matematik
Omvandla (pdf) / Omvandla (docx)

Vattnets aggregationstillstånd

Rekommenderad årskurs: 5
Tidsåtgång: 90 minuter
Läroämnen: omgivningslära (fysik/kemi), matematik
Aggregationstillstånd (pdf) / Aggregationstillstånd (docx)

En resa i Finland

Rekommenderad årskurs: 5-6
Tidsåtgång: tre lektioner
Läroämnen: omgivningslära, matematik
En resa (pdf) / En resa (docx)

Se även

Kodning är enklare än du tror (Vetamix)
Oppituntisuunnitelmat (på finska; Edu.fi)