Hankkeen käynnistäminen

Kansainvälinen koulujen välinen yhteistyöhanke noudattaa usein samaa rakennetta. Onnistunut hanke sisältää suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Hankkeeseen tarvitaan ulkolaisia kumppanikouluja  sekä rahoitusta. Koulujen kehittynyt tieto- ja viestintätekniikka helpottaa kommunikaatiota ja tulosten levittämistä.