Hanke on osiensa summa

Kansainvälisen hankkeen a ja o on  toteuttajien joustavuus yhteistyön eri vaiheissa. Asioista voi olla monta mielipidettä, yhtä ainoaa totuutta harvoin löydetään. Kompromissin löytäminen on avain yhteistyölle, kaikkien osapuolien tulee tuntea saavansa jotakin yhteistyöstä.

Hankkeesta tiedottaminen:

  • hankkeesta on hyvä tiedottaa koulun sisällä, vanhemmille, lähikouluille ja kunnan kouluviranomaisille
  • voidaan järjestää näyttely, esitys, keskustelutilaisuus, "avoimet ovet"
  • päivänavaus
  • ilmoitustaulu
  • kv-viikko koululla
  • kirjallinen raportti
  • hankkeen kotisivu
  • media: paikallislehti, alueradio, kaapeli-TV