Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kansainvälisen hankkeen toteuttaminen edellyttää aktiivista osallistumista kaikilta osapuolilta niin opettajilta kuin oppilailtakin. Työskentelyllä tulee olla koulun johdon tuki.

Kv-hankkeen tavoitteet

 • Miksi koulu haluaa aloittaa tai päästä mukaan kv-hankkeeseen?
 • Mitkä ovat yhteistyön tavoitteet?
 • Mitä yhteistyömahdollisuuksia EU-ohjelmat tarjoavat?
  Entä pohjoismainen yhteistyö?
 • Halutaanko yhteistyötä vanhan kumppanuuskoulun kanssa jatkaa, bilateraalisena?
 • Mitä resursseja koululta vaaditaan?
 • Mitä koululla on annettavaa kv-hankkeessa ulkomaiselle partnerilla?
 • Onko kielitaitoa tarpeeksi? Tarvitaanko tukiopetusta?
 • Kuka/Ketkä ovat mukana hankkeessa; opettajat, oppilaat, vanhemmat?
 • Tukeeko rehtori hanketta?

Kuinka kauan hanke kestää?

Aluksi on hyvä aloittaa pienestä ja lyhyaikaisesta hankkeesta. Kokemuksen kartuttua lukuvuoden ja myöhemmin jopa lukuvuosien kestävä hanke onnistuu.

Hankkeen teema/aihe

 • Mitä aihetta aletaan työstää? Jos koululla on painottunut opetussuunnitelma esim. ilmaisutaito, ympäristö, urheilu, kielet, luonnontieteet jne., se kannattaa ottaa huomioon aihetta valittaessa. On  selvitettävä kiinnostaako aihe oppilaita?  Hankkeen aiheeksi tulisi valita kaikkia kiinnostava teema, jonka työstäminen olisi positiivinen oppimiskokemus. Hankkeen tulisi tukea koulun jokapäiväistä toimintaa ja toteuttaa opetussuuunnitelmaa. Jos teemana on aihekokonaisuus kuten Turvallisuus ja liikenne tai Kulttuuri-identiteetti, mitkä oppiaineet osallistuvat hankkeen toteutukseen?
 • Työsuunnitelma ja työmuodot; onko hanke vain opettajien välinen vai ovatko oppilaat mukana? Osallistujien välinen työn- ja vastuunjako?
 • Sisältääkö hanke opettaja- ja/tai oppilasvaihtoa?
 • Mihin konkreettiseen tulokseen / tuotokseen pyritään?
 • Mistä hankkeelle saadaan rahoitus?