Onnistumisen määrä ja laatu

Työskentelyä tulee arvioida avoimin mielin:

  • Mitä tavoitteita saavutettiin ja mitä ei?
  • Hankkeen organisointi ja yhteistyö partnerikoulujen kesken?
  • Hankkeen sisältö ja toiminnot?
  • Projektin vaikutus oppilaisiin, opettajiin, koko kouluyhteisöön?
  • Opetusmenetelmät, kommunikaatiotaidot, kielitaito, projektityöskentely, tvt-taidot, kulttuurien tuntemus?
  • Tuotokset ja niiden hyödyntäminen opetuksessa?
  • Tulosten levittäminen?
  • Jatketaanko yhteistyötä samojen kumppaneiden kanssa?
  • Mitä opittiin vastaisten hankkeiden varalta?
  • Mennäänkö mukaan uuteen hankkeeseen?