Yksin ei voi kansainvälistyä

Yhteistyöhankkeeseen tarvitsee yksi tai useampi yhteistyökoulu; hanke voi siis olla kahdenvälinen tai monenkeskinen. Useamman koulun käsittävässä hankkeessa yksi koulu on ns. hanketta koordinoiva koulu, jolla on erityisiä tehtäviä.

Yhteistyökumppanin hankkiminen voi viedä aikaa jopa kuukausia: Mistä maasta partnerikouluja halutaan? Millä kriteereillä ne valitaan? Onko partnerikouluja yksi vai useampi ja ovatko ne samalta kouluasteelta? Monia keinoja partnerikoulun löytämiseksi kannattaa yrittää, tässä joitakin yhteyksiä.

Yhteyden solmimisen jälkeen kannattaa järjestää hankkeeseen osallistuvien keskeinen tapaaminen, mikäli mahdollista. Vierailuun voi valmistautua patsi hankesuunnitelmalla myös oma koulun ja paikkakunnan kotisivujen ja esitteiden avulla. Vierailulle osallistuva opetushenkilöstön jäsen on koulun valtuuttama edustaja; hänellä on siis valta sopia asioista alustavasti. 

Sovitut asiat kannattaa kirjata muistiin esim. työnjako;

  • kuka tekee mitäkin ja mihin mennessä?
  • eri koulujen kontaktihenkilöt ja heidän yhteystietonsa?
  • kuinka usein yhteyttä pidetään? miten aikataulussa pysytään?
  • yhteistyökieli?
  • erilaiset lukukausien pituudet ja aloitus- ja lopetusajat; loma-ajat?